IBO Klimaat: de transportsector gaat te langzaam!

Minister Jetten (Klimaat en Energie) bood vorige week de Tweede Kamer het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050‘ aan. Het IBO Klimaat heeft als opdracht om het huidige klimaatbeleid te onderzoeken en aanbevelingen te doen hoe het beleid kan worden aangescherpt om de 2030-doelstelling te behalen.

IBO vindt dat de verduurzaming van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens sneller moet zorgen voor een belangrijke stap richting klimaatneutraliteit. Aanvullend normeren en beprijzen kan zorgen voor grote stap richting volledig elektrische nieuwverkoop rond 2030. Grotere inzet op biobrandstoffen en vermindering van de gereden kilometers kan de huidige fossiele van het wegverkeer versneld reduceren richting 2030. 

Richting 2050 zal snelle elektrificatie van het wagenpark een cruciaal zijn om de doelen te halen. Daarnaast blijft ook vermindering van het aantal gereden kilometers wenselijk. Technologische ontwikkelingen maken snelle groei van emissievrije personen- en bestelauto’s mogelijk. Ook emissievrije vrachtwagens worden de komende jaren steeds realistischer. Elektrificatie brengt ook uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet, gezien de schaarste in netcapaciteit, stelt IBO.

Ook blijft emissievrij vervoer (veel) energie verbruiken. Daarom zal, zowel omwille van directe emissiereductie door minder energieverbruik als de aanblijvende schaarste in netcapaciteit, vermindering van het aantal gereden kilometers wenselijk blijven.

Een van de voorstellen om de vrachtwagenheffing te verhogen en de wegen waar de heffing moet worden betaald uit te breiden. Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) kunnen zich niet vinden in de aanbevelingen. In de optiek van TLN, evofenedex en de VERN kan het kabinet alleen een betrouwbare gesprekspartner blijven als ze nadrukkelijk afstand neemt van deze voorstellen bij de vrachtwagenheffing.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW