ING: wegtransport remt flink af, maar geeft ook gas

ING Bank presenteert nieuwe cijfers over de transportsector. De wegtransportsector ziet het vrachtvolume met 4,5% dalen. Internationaal is de terugval groter dan nationaal. Vooral verladers uit de horeca, groothandel en industrie, hebben dit jaar minder vrachtaanbod. Door verschoven consumptiepatronen zijn er ook wegtransporteurs juist profiteren. Door grote uitslagen en herschikking zijn niet alleen prijsdruk, maar ook efficiëntieverlies een risico dit jaar. Uitblijven van files is een meevaller voor de bedrijven. Met de coronacrisis verdween ook het chauffeurstekort.

Herstel in vervoersbewegingen

Sinds het dieptepunt laten de vervoersbewegingen op de wegen gestaag herstel zien, dat geldt vooral voor het dominante binnenlands vervoer. Ook gaat een belangrijk vervoerssegment als de bouw de impact van de recessie nog sterker voelen. Niettemin is de verwachting dat het herstel doorzet en dat het wegvervoer in 2021 weer groeit met naar verwachting 2 procent.

 

Omzet en marges onder druk

Wegtransporteurs ervaren stevige prijsdruk. Over heel 2020 gezien zorgt dit er in samen met de volumekrimp voor dat de omzet gemiddeld met zo’n 5% daalt, met grote onderlinge verschillen tussen bedrijven.
Na jaren van forse uitbreiding is het wagenpark ook onderbezet. Het aantal faillissementen is nu nog beperkt, maar zal in 2021 oplopen.
De ontwikkelingen in de markt versterken de trend van consolidatie en schaalvergroting, maar vestigt ook opnieuw de aandacht op flexibiliteit en monitoring om snel te kunnen schakelen. In een sector die het moet hebben van dunne marges en grote volumes is dit cruciaal.

Bron: ING

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW