Inspiratie voor ontwikkeling buurthubs op Amsterdamse Strandeiland

Strandeiland is een nieuwe stadswijk in Amsterdam waar ze de dingen vaak net even anders doen. Dat geldt ook voor het parkeren op het eiland. Tijdens het maken van het Stedenbouwkundig plan van Strandeiland is het plan opgevat om het parkeren op straat tot het minimum te beperken en daarnaast geen losse parkeergarages toe te staan onder de woningen.

Het parkeren voor de bewoners zal plaatsvinden in buurthubs. In een inspiratieboek wordt deze nieuwe manier van parkeren verder ruimtelijk verkend en de andere kansen die buurthubs bieden voor aanvullende voorzieningen aangegeven.

De gemeente neemt een faciliterende rol in bij het ontwikkelen van de buurthubs. Dat vult de gemeente in door eigenaar van de grond te blijven en deze in erfpacht uit te geven en de ontwikkeling, eigenaarschap en exploitatie van de buurthubs overlaat aan de markt. Daarbij worden vooraf kaders en randvoorwaarden meegegeven in de bouwenvelop, bijvoorbeeld over de minimale oppervlakte die beschikbaar moet zijn voor deelmobiliteit.

Het document wordt meegestuurd ter inspiratie bij tenders, waarbij de specifieke eisen voor de te realiseren buurthub staan vermeld in de bouwenvelop.

Het ontwikkelen van buurthubs gaat nog tientallen jaren duren, waarbij het goed is om te weten waar onze keuzes vandaan komen en op welke onderzoeken deze berusten.

Het document begint met een samenvatting van het mobiliteitsconcept dat Strandeiland kent en de toepassing van hubs daarin. Vervolgens worden ter verdieping de studies en onderzoeken die ten grondslag liggen aan de aanpak verder uitgelicht.  De positionering van de buurthubs, het  gebouw en de mogelijke programmering worden besproken.

Bron:

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW