Het is tijd voor een nieuwe stadsadel: noblesse oblige

Alles van waarde is weerloos… Voor armoedebestrijding, het opleiden van jongeren, wetenschap, natuur, kunst en cultuur heeft de gemeente geen geld meer. Burgemeester Halsema roept op tot een Nieuw Amsterdams Verbond waar bewoners, wetenschappers, en ondernemers aandeelhouder van moeten worden.

Halsema zegt erover in Parool: “Een verbond waarin succes niet alleen de groei van de economie is, maar de afname van armoede, de vermindering van ongelijkheid en het samen vinden van oplossingen voor de grote problemen van deze tijd.”  Halsema neemt Piet van Eeghen als voorbeeld van de inzet van ondernemers voor de stad. Over van Eeghen is onlangs een leerzaam boek geschreven.

Ik pleit voor een renaissance van het mecenaat. Bewoners en ondernemers moeten beseffen dat hun steun noodzakelijk is nu de overheid terugtrekkende bewegingen maakt. We moeten voor het redden de stad een beroep doen op kapitaalkrachtige, welgestelde Amsterdammers, onze oude, maar ook onze nieuwe rijken. Vers geld ruikt echt niet slechter dan oud geld.

Er moet natuurlijk ook iets tegenover staan als dank voor hun steun. Bij zo’n vooraanstaande positie kreeg je in de vroegere eeuwen een mooie, passende adellijke titel. Zo’n titel spreekt natuurlijk veel meer aan dan een klein lintje van de Majesteit. In oude tijden had je oeradel, oude adel en nieuwe adel, briefadel, ambtsadel en landadel, Napoleontische adel, hoge en lage adel. Je kreeg zelfs een adellijke titels als je het Koninklijk Huis aan nageslacht had geholpen. Het is nu de hoogste tijd voor echte Amsterdamse crisisadel.

Ik zie een toekomst met nieuwe baronnen, graven, jonkheren en prinsen, uiteraard met dubbele of driedubbele achternamen en bijpassende landgoederen en kastelen. De mecenassen krijgen titels die passen bij hun ruimhartige en belangeloze zorg voor onze volgende generaties.

We krijgen het Jonkheer Wim Beelen tot Heemskerk wandelbos, het Baron Oger Lusink tot Zandtvoordt Praktijkcollege. Ik smul straks van een Graaf Willem van Holleeder tot Watergraafsmeer duinkonijntje op het menu bij Ron Blaauw. Zo zorgt het behoud van de stad ook voor meer couleur in het toch al zo saaie Nederland. Kom maar op met die nieuwe stadsadel.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW