Amsterdam gaat landelijk beleid zero emissie taxi volgen

De gemeente heeft met de taxibranche in Amsterdam afspraken gemaakt over het invoeren van een uitstootvrijezone binnen de ring A10 in 2025, vastgelegd in het Convenant Emissieloos Taxivervoer Amsterdam 2022.

De gedachte was dat alle taxi’s in Amsterdam in 2025 zero emissie zouden rond rijden. Daarmee ging de gemeente sneller dan de landelijke regelgeving. Vandaag, in 2023, is circa de helft van taxi’s in Amsterdam elektrisch. Het is duurzamer, betaalbaar en zakelijke klanten vragen er expliciet om.

De gemeente heeft met het ministerie van I&W gesproken over de voortgang van de aanpassing van het RVV naar aanleiding van het afsprakenkader dat in ontwikkeling is. Daarbij is duidelijk geworden dat de overgangsregeling die is vastgelegd in het landelijke afsprakenkader, onveranderd in het RVV zal worden opgenomen en de gemeente geen ruimte krijgt om daarvan af te wijken.

In het landelijk afsprakenkader emissieloos taxivervoer (dat overigens nog moet worden vastgesteld) is de volgende overgangsregeling opgenomen:

  • Bestaande Personenauto Taxivoertuigen met tenminste emissieklasse 5 die vóór 1 januari 2025 bij de RDW zijn geregistreerd als taxi mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2027;
  • Bestaande Personenauto Taxivoertuigen met tenminste emissieklasse 6 die vóór 1 januari 2025 bij de RDW zijn geregistreerd als taxi mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2028;
  • Taxibusjes met tenminste emissieklasse 6 mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2028;
  • Rolstoelbusjes met tenminste emissieklasse 6 mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2030.

Dit worden nu de uitgangspunten voor een herzien convenant met de Amsterdamse taxisector. Indien het opnemen van een Nul-emissiezone voor taxi’s in het RVV1990 niet mogelijk blijkt, dan zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de sector.

Hiermee volgt het afsprakenkader de afspraken die zijn gemaakt voor zero emissie zones stadslogistiek, waarover de verkeersbesluiten in 2024 worden verwacht.

Walther Ploos van Amstel.

 

Foto: TCA

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW