Inspiratiegids Duurzame Logistiek presenteert aansprekende voorbeelden uit Vlaanderen

We kunnen niet zonder stedelijke logistiek. Steden met hun winkels, werven, kantoorgebouwen en bewoners, moeten bevoorraad worden met tal van goederen. Maar stedelijke logistiek heeft ook een grote impact op de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners in steden.

Verschillende Belgische organisaties staken de hoofden bij elkaar en plantten het zaadje voor een Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Vijf jaar later zijn ze met 50 bedrijven, steden en sociale organisaties die met straffe acties bijdragen aan emissievrije stedelijke logistiek.

In een nieuwe publicatie staan de ervaringen van de deelnemers aan de Green Deal centraal: de organisaties, lokale besturen en bedrijven zelf. Waarom namen ze deel aan de Green Deal en wat hebben ze daaruit geleerd? Welke tips hebben ze voor anderen en welke samenwerkingen zijn er ontstaan? De diversiteit aan acties maakt duidelijk dat de transitie richting duurzame stedelijke logistiek op verschillende vlakken gevoerd moet worden en dat er geen ‘silver bullet’ is.

De weg naar emissievrije stadsdistributie kent verschillende obstakels en uitdagingen. Samen met de deelnemers benoemen de organisaties de voornaamste uitdagingen en koppelen daar meteen mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen aan.

Advies

Met de publicatie willen de initatiefnemers bedrijven, organisaties, steden en de regionale overheid inspireren en ondersteunen om aan de slag te gaan rond emissievrije stadsdistributie. Dit om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid in onze steden en gemeenten.

De Vlaamse overheid kan de leefbaarheid van haar centrumsteden verbeteren door nú in te zetten op emissievrije stadslogistiek. Het rapport formuleert drie aanbevelingen met een enorm potentieel.

Voer bindende, uniforme wetgeving in

Voor de ontwikkeling van duurzame logistiek is een duidelijke visie vanuit de overheid cruciaal. Volgens het Vlaams Regeerakkoord van 2019 zouden alle Vlaamse centrumsteden emissievrij beleverd moeten worden vanaf 2025. De wetgeving ontbreekt nog steeds, maar de klok tikt door.

Implementeer een uniform wettelijk kader dat vanaf 2025 klimaatneutrale logistiek met emissievrije zones in centrumsteden verplicht maakt. Koppel daar een duidelijke tijdlijn aan met algemene doelstellingen en doelstellingen voor verschillende deelsectoren zoals e-commerce, de bouw, fietslogistiek en watergebonden transport. Voorzie een budget en neem flankerende beleidsmaatregelen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Communiceer proactief met de sector, zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden.

Zet in op logistieke laadinfrastructuur

Maak van voldoende en hoogwaardige logistieke laadinfrastructuur de prioriteit, om de transitie naar duurzame stedelijke logistiek voor de sector haalbaar en betaalbaar te maken. Hoewel de meeste laadinfrastructuur voor goederenvervoer op private gronden staat, zijn publieke laadpalen noodzakelijk op snelwegen en aan stadsranden van emissievrije zones.

Zet in op publieke logistieke laadeilanden en ondersteun semipublieke of private laadinfrastructuur voor vrachtverkeer. Er zal zo voldoende laadinfrastructuur zijn om de switch naar emissievrije voertuigen te ondersteunen.

Versterk de kracht van zero-emissie logistieke voertuigen

De aankoop van zero-emissie logistieke voertuigen moet (tijdelijk) ondersteund worden door een impactvol subsidiebeleid. Tegelijk moeten enkele juridische barrières weggewerkt worden. Stimuleer daarom pilootprojecten met cargofietsen en haal de sector van de fietslogistiek uit de juridische grijze zone. Laat een rijbewijs B voor emissievrije bestelwagens toe als het hoge gewicht te wijten is aan de batterijen.

Bron: Bond Beter Leefmilieu

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW