VIL presenteert roadmap voor duurzame stadslogistiek in Vlaanderen

VIL presenteert een roadmap voor duurzame stadslogistiek in Vlaanderen. Deze roadmap geeft de bouwstenen weer om in 2040 een veilige, duurzame en volledig geïntegreerde stadslogistiek te bereiken. Dit biedt alle betrokkenen een helder overzicht van de ambities, de nodige inspanningen en de onderlinge relaties tussen de verschillende stakeholders binnen de stad.

Steden, logistieke bedrijven, technologie-ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen kunnen de roadmap gebruiken om hun eigen visie en strategie vorm te geven. VIL zal de roadmap aanwenden als een kader voor toekomstige projecten, in het belang van één groot gezamenlijk einddoel: een veilig, efficiënt, volledig geïntegreerd stadslogistiek ecosysteem in Vlaanderen.

De roadmap is opgebouwd uit verschillende tijdsperiodes en thema’s. De zes werkthema’s zijn: wetgevend kader, beleid, data, technologie, businessmodellen en infrastructuur/ruimte.

Het wetgevend kader bepaalt de richtlijnen waaruit beleid kan ontstaan. Dit beleid bepaalt dan in welke richting de logistieke stakeholders moeten evolueren. Hiervoor is een enorme hoeveelheid data nodig, maar ook technologische middelen om deze evolutie te faciliteren. Effectief werkende business modellen zijn nodig om deze evolutie te verduurzamen. In de stad zelf moet er ook plaats komen voor logistieke activiteiten, maar dan wel zo optimaal en flexibel mogelijk. Daarom zijn al deze thema’s belangrijk, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De roadmap start bij waar de sector vandaag staat en de meest dringende noden, en bespreekt dan de doelstellingen en veranderingen in elk thema, voor de komende vijf jaar. De roadmap werkt in een evolutie in vier fasen:

  • De inzichtelijke stad
  • De transparante stad
  • De sturende stad
  • De slimme, zelfsturende stad.

De slimme, zelfsturende stad is een stad waar infrastructuur voorzien is voor een optimale logistiek (bijvoorbeeld hubs, pakjesautomaten, dynamische laad- en losplaatsen), waar data-uitwisseling tussen alle spelers een evidentie geworden is, om uiteindelijk zo de stad slim en zelfsturend te maken. Waardoor het ultieme doel kan gerealiseerd worden: een duurzame, veilige, efficiënte, geïntegreerde stadslogistiek.

Bron: VIL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW