KiM: groei goederenvervoer zet door

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) presenteerde de nieuwe mobiliteitsmonitor over personen- en goederenvervoer. In totaal kwam de vervoersprestatie voor goederenvervoer, gemeten in tonkm, in 2021 zelfs iets boven die van 2019 uit. Met name de vervoersprestatie van het wegvervoer groeide de afgelopen jaren.

Het goederenvervoer had in 2021 minder last van de coronacrisis dan in 2020. Alle modaliteiten herstelden zich na de lichte afname in 2020. Het goederenvervoer in tonkm op Nederlands grond-gebied over de weg, per binnenvaart, per spoorgoederen en per pijpleiding nam in 2021 met 4% toe, van 129,4 miljard tonkm in 2020 tot 135,1 miljard tonkm in 2021. Tegenover 2019 is het goederenvervoer in tonkm in 2021 met 2% toegenomen. 

Aandeel wegvervoer

Het aandeel van het wegvervoer (exclusief bestelauto’s) in de modal split op basis van tonkm op Nederlands grondgebied nam in 2021 iets af, namelijk van 48,5% in 2020 tot 47,8% in 2021. Ondanks de afname in 2021 was er in de afgelopen jaren sprake van een trendmatige toename van het wegvervoeraandeel in de modal split in tonkm. Dit aandeel was in 2010 nog 45,6% en in 2019 47,2%. 

Internationaal vervoer

In 2021 was het binnenlands goederenvervoer met 707 miljoen ton 2% hoger dan in 2020. Het internationale vervoer, inclusief de overslag in lucht- en zeehavens, nam met 6% toe tot bijna 1,3 miljard ton in 2021. In vergelijking met 2019 is in 2021 het binnenlands vervoer 2% hoger en het internationale vervoer 0,1% hoger, beide gemeten in ton. 

De totale overslag van goederen, gemeten in ton in de Nederlandse zeehavens, nam in 2020-2021 toe van 578 naar 611 miljoen ton. Het aandeel van de Nederlandse zeehavens in de totale over-slag in de zeehavens van Hamburg tot aan Le Havre (de Hamburg-Le Havre range) is in 2021 iets toegenomen, namelijk van 46,9% in 2020 naar 47,1% in 2021. Tegenover 2019 en eerdere jaren is het aandeel van de Nederlandse zeehavens licht gedaald van 2010 47,8% in 2010 naar 47,3% in 2019.

De overslag van containers in Rotterdam nam toe van 14,3 miljoen 20-feet equivalent units (TEU) in 2020 naar 15,3 miljoen TEU in 2021. Daarmee komt de containeroverslag boven het niveau van 15 miljoen TEU in 2019. Het aandeel van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg-Le Havre range in de overslag van containers is de afgelopen jaren toegenomen van 28,4% in 2010 tot 32,4% in 2021. 

De overslag van luchtvracht op de Nederlandse luchthavens nam met 13,8% toe, van 1,6 miljoen ton in 2020 naar 1,8 miljoen ton in 2021. Dit is gelijk aan het niveau van 2017 en 2018 en 7% boven het lagere niveau van 1,7 miljoen ton in 2019. 

Toekomstverwachting

Voor de middellange termijn tot en met 2027 hanteert KiM als basisraming dat de vervoersprestatie, gemeten in tonkm, in het goederenvervoer (wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer) circa 8% hoger ligt dan in 2019.

Het spoorgoederenvervoer groeit in de periode 2019-2027 met circa 19%, het weg-vervoer met 10% en de binnenvaart met 4%. Voor de overslag in de zeehavens en op de luchthavens verwacht het KiM voor 2027 een toename van 1% respectievelijk een daling met 3% in vergelijking met 2019.

Door de grote onzekerheden in onder andere de wereldhandel is het niet mogelijk om een bandbreedte aan te geven.

Bron: KiM 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW