Logistiek manager: echt nodig?

Bij de ontwikkeling van een logistiek concept komen steevast ontwerpvragen als: Waar in de organisatie moeten logistieke beslissingen worden ondergebracht? Welke specifieke taken dienen aan een logistiek manager te worden toegewezen? Wanneer heeft een eigenlijk een logistiek manager nodig of juist een supply chain manager?

In deze bijdrage kijk ik naar de verschillende mogelijkheden en de factoren die keuze voor een logistiek manager bepalen. Wil je meer weten, lees dat dit artikel.

Decentrale logistieke organisatie?

Bij de decentrale logistieke organisatie liggen de verantwoordelijkheden voor de logistiek decentraal bij de functionele afdelingen. Bij informele afstemming verloopt de afstemming primair via richtlijnen, voorschriften, eenvoudige regels, taakopdrachten, procedures en doelstellingen. Als uitzonderingen optreden vindt directe, informele onderlinge afstemming tussen medewerkers plaats. Ook bij formele afstemming verloopt de afstemming primair via richtlijnen, voorschriften, eenvoudige regels, taakopdrachten, procedures en doelstellingen. Aanvullende afstemming wordt gerealiseerd door medewerkers uit de functionele afdelingen bij elkaar te brengen in bijvoorbeeld planningsvergaderingen, productiebijeenkomsten en Hoofd Productie Planning teams.

Centrale logistieke organisatie? 

De centrale logistieke afdeling is zo georganiseerd, dat de logistiek in samenhang wordt beheerst. Hiermee wordt getracht in elkaar grijpende logistieke vraagstukken in samenhang te zien en op te lossen. De centrale logistieke afdeling richt zich op de beheersing op goederenstroomniveau. De verantwoordelijkheden voor de logistieke besturing op afdelingsniveau liggen bij de uitvoerende afdelingen.

Er zijn twee accenten mogelijk. Ten eerste een logistieke stafafdeling die de beslissingen op uiteenlopende functionele gebieden coördineert zonder autoriteit of beslissingsbevoegdheden: coördinator-integrator. Ten tweede een logistieke afdeling met een zekere autoriteit en beslissings­bevoegdheden: integrator-manager.

De juiste keuze?

De volgende factoren bepalen de inrichting van de logistieke organisatie:

  1. De logistieke complexiteit: Hoe groter de logistieke complexiteit, des te groter is de vereiste hoeveelheid informatie voor logistiek. De volgende aspecten bepalen de logistieke complexiteit:
    1. Het aantal logistieke beslissingselementen
    2. De moeilijkheidsgraad van logistieke beslissingen
    3. De routine bij het nemen van logistieke beslissingen.
  2. De logistieke onzekerheid: Hoe minder de logistiek voorspelbaar, of hoe mee onzekerheid, des te hoger is de frequentie van logistieke besturing en daarmee de vereiste hoeveelheid informatie voor logistiek.

Walther Ploos van Amstel.

 

Voor meer lessen over logistieke organisatie, klik hier.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW