Hoe gaat Amsterdam meer ruimte voor de voetganger maken?

Op dinsdag 29 november 2022 vond de negende editie van het jaarlijkse Goudappel evenement in het Eye Filmmuseum plaats, dit keer met als thema: ‘De stad te voet – de voetganger voorop in de openbare ruimte‘.

Johannes Beuckens (beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) en Lennert Bonnier (adviseur mobiliteit & ruimte Goudappel) spraken over de ‘Verkenning Ruimte Maken – meer ruimte voor lopen, verblijven en groen’.

Omgevingsvisie

Met de ‘Verkenning Ruimte Maken’ onderzoekt de gemeente hoe het mogelijk is meer ruimte te maken vanwege de toegenomen druk op de openbare ruimte en de groei van het aantal inwoners. Er is meer behoefte aan ruimte voor ontmoeten en verblijven. Bovendien ziet de gemeente ook dat de fiets en het openbaar vervoer groeien. Er is een veelheid aan projecten waarbij de gemeente niet altijd weet hoe die nu samenhangen. En ondertussen wil iedereen parkeerplekken opheffen.

Eerste is een analyse gemaakt van de drukke straten in de stad; de ruimtedruk. Vervolgens is met het Amsterdamse verkeersmodel gekeken naar de verwachte ontwikkelingen in lopen, fiets en openbaar vervoer op basis van toekomstig beleid en de omgevingsvisie.

Stadhouderspark

De auto wordt in de omgevingsvisie stap-voor-stap uit de stad geweerd. Hiermee komt meer ruimte in de stad. De ruimte ontstaat op drie schaalniveaus: op de drukste plekken in de stad, in stadsstraten en in woonbuurten.

Op het eerste schaalniveau wil de gemeente rond het Vondelpark, Stadhouderskade en Leidseplein maatregelen gaan nemen om meer ruimte te maken. De maatregelen zijn met het verkeersmodel doorgerekend. Binnen de stad komt daarmee forse ruimtewinst. Wel treedt een waterbedeffect op naar de A10 en de Piet Hein Kade. Dat vergt flankerende beleid om ervoor te zorgen dat het autoverkeer daar niet vast loopt.

Kernteam onderzoekt alternatieve verkeersstructuren

Het kernteam dat de Verkenning Ruimte Maken conform de omgevingsvisie Amsterdam opstelt moet ervoor zorgen dat er meer openbare ruimte voor voetgangers en verblijven binnen de ring komt en ervoor zorgen dat bewoners, bezoekers en ondernemers zich kunnen blijven verplaatsen in en van/naar de stad. Binnen de Verkenning Ruimte Maken wordt getoond wat een andere verkeersstructuur voor de stad kan opleveren en wordt een onderbouwing gegeven van de noodzaak en prioritering van grote netwerkingrepen en de mogelijke voorwaarden hiervoor. Naast een lange termijnvisie werkt het kernteam ook aan een fasering van de stappen hoe hier te komen.

Kritische noot

Op Twitter kwam nog wel een enkele kritische noot voorbij.

“Jouw verslag geeft de indruk dat Goudappel en de ambtenaren vooral weer oplossingen voor de vastlopende auto gaan zoeken. Gaat er nu nog iets gedaan worden om de voetpaden weer begaanbaar te maken? Terrassen, geparkeerde fietsen, uitstalborden? Handhaving in plaats van beleidsfeestjes?”

En:

“Ook als er wel een beleidskader voor de voetganger is vastgesteld, dan nog betekent dat niet meer ruimte voor de voetganger als er ook niet een adequate handhaving is. Vooral reclameborden en hinderlijk gestalde fietsen nemen veelal de vrijgekomen ruimte in”.

Kijk de presentatie terug:

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW