Nieuw handboek: “Zero-Emission Zones – Don’t Wait to start with Freight”

POLIS, Transport Decarbonisation Alliance (TDA) en de C40-steden publiceerden de How-to Guide “Zero-Emission Zones: Don’t Wait to start with Freight”. De gids presenteert ervaringen en advies over de ontwikkeling van een zero emissiezone voor stadslogistiek.

Stadsplanners

Deze gids nodigt stadsplanners, beleidsambtenaren, vervoerders en andere belanghebbenden uit om na te denken over het realiseren van zero emissiezones voor vrachtvervoer (ZEZ-F’s) in en rond steden. De gids presenteert strategieën en ervaringen met de ontwikkeling van ZEZ-F’s in steden van Londen tot Shenzhen en Santa Monica tot Rotterdam, en biedt een overzicht van de uitdagingen en mogelijkheden en advies van pioniers over een effectieve aanpak.

Terwijl stadslogistiek luchtvervuiling en CO2-uitstoot veroorzaakt, hebben nog maar weinig steden en landen een visie ontwikkeld voor emissieloze operaties specifiek voor de vrachtsector. De gids richt zich op stadsplanners en andere belanghebbenden in het goederenvervoer om een visie en een implementatietraject te ontwikkelen voor schone stadsslogistiek, en biedt ondersteuning voor gemeenschappelijke doelstellingen en tijdschema’s voor lokale regelgeving voor goederenvervoer.

Conclusies

De ontwikkeling van een ZEZ voor stadslogistiek is een complex proces met veel belanghebbenden. Vervoerders variëren van multinationale ondernemingen tot eenmanszaken, en van ambachtslieden tot professionals die reparatie- en onderhoudsdiensten verlenen. Inzicht in de belangen en zorgen van de belanghebbenden is essentieel voor samenwerking en effectieve regels en stimulansen te ontwikkelen die ZEZ-F’s reguleren.

Privileges voor zero-emissie voertuigen met ruimere tijdvensters, subsidies en andere stimulansen kunnen helpen de markt voor zero emissie voertuigen te verruimen en de transitie te versnellen.
De benodigde laadinfrastructuur voor emissievrije vrachtvoertuigen kan een grote hindernis zijn. Er moet een coherente strategie worden ontwikkeld in samenwerking met de logistiek- en laadinfrastructuurbeheerders en de publieke sector.

Uitgebreide data over stadslogistieke voertuigen, hun routes en gebruik zijn essentieel voor het ontwerpen van een succesvolle ZEZ-F. Omdat deze gegevens vooral afkomstig zijn van vervooerders en verladers, ontwikkelen steden innovatieve methoden voor het verzamelen en delen van informatie.

Een goed ontworpen ZEZ-F stimuleert een efficiëntere stadslogistiek (minder ritten) en een betere mix van verschillende voer- en vaartuigen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van gedeelde vrachtfietsen of lichte elektrische voertuigen of vervoer over water).

Het beleid moet worden afgestemd tussen de verschillende overheidsniveaus, tussen gemeenten in de regio en zelfs landen. Veel bedrijven zijn actief in meerdere steden en buurlanden. Een gemeenschappelijke aanpak stelt hen in staat om met meer vertrouwen te plannen en te investeren.

De volgende stap

Het is een nuttige gids voor belanghebbenden in publiek-private partnerschappen bij het realiseren van ZEZ-F’s in stadslogistiek. De eerste versie van de gids gaat (nog) niet in op innovatie in ophaalpunten, het effect op de gebiedsplanning (zowel woon- als industriegebieden), effectmonitoring en de mogelijkheden van autonome voertuigen. Ideeën voor de volgende editie?

Klik hier om de gids te downloaden.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW