Nieuw kabinet wil mogelijk uitstel zero-emissie zones

Hoop, lef en trots‘ is de naam van het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. In het akkoord staat over de zero-emissie zones: “Bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit”. Dat zou opnieuw onzekerheid betekenen voor bedrijven. Onlangs riepen VNG, RAI, BOVAG en TLN juist op tot geen verder uitstel.

De verduurzaming van het wagenpark blijft worden gestimuleerd. De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog wordt gehouden voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.

Andere onderwerpen uit het akkoord die de logistieke sector mogelijk raken zijn:

  • Zekerheid op de arbeidsmarkt met meer vaste arbeidscontracten.
  • De aanpak van arbeidsmigranten en malafide uitzendconstructies.
  • Versnelde aanpak van onderhoud en uitbreiding van infrastructuur.
  • De inzet op goederenvervoer per binnenvaart.
  • De maximale snelheid terug naar 130 km/uur.
  • Er wordt ingezet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang
  • De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid.
  • Bij de grondstoffentransitie, staat het verminderen van de afhankelijkheid van andere landen centraal. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt.
  • De aanpak van uithalers en logistieke knooppunten bij criminaliteit, zoals havens wordt uitgebreid.
  • Nederland moet een land blijven waar bedrijvigheid ontkiemt, bloeit en groeit. Er komt minder regelgeving.

Evofenedex liet zich eerder positief uit over de plannen van de vier partijen, en ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief, schrijft NT.

Transport en Logistiek Nederland is tevreden dat de formerende partijen na bijna zes maanden tot een Hoofdlijnenakkoord zijn gekomen: ‘Het is nu zaak dat een nieuw kabinet snel de uitwerking van het akkoord ter hand gaat nemen’. Tegelijkertijd signaleert TLN met teleurstelling dat er te weinig geld wordt vrijgemaakt voor het bereikbaar houden van Nederland, waaronder het wegwerken van achterstallig onderhoud en het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Een doorrekening van de plannen met gevolgen voor tekort, economische groei of koopkracht zit niet bij de stukken, niet door het Centraal Planbureau en niet door het ministerie van Financiën. Het is dus afwachten wat er in de uitwerking overeind blijft. Het FD meldt: ‘Het hoofdlijnenakkoord, dat de titel ‘Hoop, lef en trots’ draagt, is niet op alle punten even concreet. Vooral op economisch vlak ontbreken er veel details over de plannen van de nieuwe coalitie’.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW