Onderhoud aan infrastructuur: de zwakste schakel

Onze infrastructuur is kwetsbaar. De schade van een enkele overbeladen vrachtauto laat zich volgens experts vergelijken met 400.000 personenauto’s. Strenge maatregelen, minder lading aan boord, snelheidsbeperkingen, meer handhaving en omrijden, lijken onvermijdelijk…

De bruggen in Twente zijn te zwak voor zwaar verkeer, maar niet alleen in Twente, ook in het buitenland. Het merendeel van de bruggen is in de jaren zestig en zeventig gebouwd en loopt tegen zijn levenseinde. Er is geen geld voor onderhoud en vernieuwing. De gevolgen voor transport in Europa zijn niet te overzien

Zorgen?

In Duitsland zijn er ook problemen. Vrachtwagens zwaarder dan dertig ton mogen sinds januari niet meer over de Müllheimer Brücke over de Rijn bij Keulen rijden. Voor vrachtwagens tot dertig ton geldt bovendien een maximale snelheid van dertig kilometer per uur. De brug verkeert in slechte staat. Bovendien krijgt de brug sinds de totale afsluiting voor vrachtwagens van een andere brug op de snelweg over de Rijn bij Leverkussen drie keer zoveel vrachtverkeer te verwerken.

Geen paniek

Volgens hoogleraar Marcel Hertogh van de TU Delft zijn er mogelijke problemen bij 4.000 bruggen in Nederland. Samen met TU Delft en TNO maakt Rijkswaterstaat een inventarisatie van de staat van al die bruggen. In de Volkskrant stelt Marcel Hertog: ‘Die bruggen zijn vaak sterker dan gedacht. Per geval moet daarom gekeken worden of de situatie kritiek is. Ook bij beschadigde bruggen moeten we niet meteen in paniek raken en ze afsluiten. Het is beter dat er een landelijk protocol komt dat voorschrijft hoe we in deze situaties het beste kunnen handelen.’

Overbelading

Overbelading is een van de redenen voor extra slijtage aan bijvoorbeeld bruggen. Te zwaar beladen vrachtauto’s veroorzaken jaarlijks een schadepost die oploopt tot 100 miljoen euro. Cijfers van Rijkswaterstaat geven aan dat ongeveer 15 procent van het vrachtverkeer overbeladen is.

De overheid, die de weg beheert, kan kiezen om de onderhoudsstrategie aan te passen aan die overbelading, en dus meer kosten te begroten. Of ze kunnen proberen om de overbelading te verminderen met alle maatregelen die daarvoor voorhanden zijn.

Maatregelen

Onze infrastructuur is kwetsbaar. Niet alleen maar voor congestie of de openingstijden van sluizen. Eigen vervoerders en transporteurs zullen mee moeten denken voordat de overheid draconische maatregelen neemt. Stel je eens voor dat er straks nog maar 5 vrachtwagens tegelijkertijd stapvoets op de Moerdijkbrug mogen rijden… met toeritdosering voor die brug.

De sector neemt nu al goede initiatieven om overbelading aan te pakken. Maar, er is meer nodig. De vervoerders zullen hun transport- en weegdata beschikbaar moeten stellen aan de wegbeheerders…

Open data

Het verzamelen van gegevens over het gebruik van wegen, helpt de overheid betere keuzes te maken voor aanleg en onderhoud van die wegen en te werken aan tactische en dynamisch verkeersmanagement.

De gegevens van overheid en vervoerder zijn eenvoudig te koppelen. Daarmee komt harde informatie over het gebruik van wegen in kaart. Open data moeten een compleet beeld leveren over het wegvervoer, zodat wegbeheerders beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over de infrastructuur en de ladingsstromen via verkeersmanagement en intelligente transport systemen beter kunnen verdelen over die infrastructuur.

Ik voorspel dat vrachtwagens die over drie jaar nog steeds geen boordcomputer en weegsysteem hebben, terecht geen toegang meer krijgen tot onze kwetsbare infrastructuur.

 

Walther Ploos van Amstel

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW