Onderzoek onder supply chain professionals: CO2 reductie en reshoring gaan hand in hand

Het verminderen van CO2 is voor veel bedrijven een topprioriteit. Maar in de keuzes voor de juiste opzet van productie- en distributienetwerken spelen dienstverlening, kosten en risico’s nog altijd een doorslaggevende rol. Buck Consultants International en Supply Chain Media deden onderzoek onder 150 supply chain leiders uit Europa en de VS.

On- en near-shoring

Belangrijkste CO2-reductiemaatregel die bedrijven (gaan) nemen is herschikking van het netwerk van fabrieken: door productiecapaciteit uit China en Azië te verplaatsen naar West-Europa (‘on-shoring’) of Centraal- en Oost-Europa (‘near-shoring’) wordt niet alleen de hele supply chain minder kwetsbaar voor verstoringen, maar kunnen tegelijkertijd de CO2-emissies worden verminderd.

Carbon accounting

Carbon accounting, het exact in kaart brengen van emissies in alle stappen van het productie- en distributieprocessen staat nog in de kinderschoenen, maar de noodzaak om op basis van goede data te sturen neemt snel toe.

Slechts één op de drie bedrijven heeft carbon accounting (het meten van CO2-uitstoot in de hele productie- en distributieketen) adequaat en over de hele keten georganiseerd. “Bij veel bedrijven staat het meten van CO2-uitstoot nog in de kinderschoenen. Dat is zorgelijk, omdat de Europese regelgeving met de Corporate Sustainability Reporting Directive een kleine 50.000 bedrijven direct, maar veel meer bedrijven indirect per 2025 verplicht tot rapportage van onder andere carbon emissies”, signaleert Niels Prins, senior adviseur bij Buck Consultants International. “Tot nog toe blijft het vaak bij schattingen op jaarlijkse basis met gebruik van kengetallen, zonder gebruik te maken van al beschikbare specifieke tools en richtlijnen”.

Noodzaak om te versnellen

“Bedrijven moeten continue de afweging maken tussen juiste en tijdige dienstverlening, kosten, risico’s, de cashpositie en CO2-reductie. We zien dat veel bedrijven in dat soort afwegingen aan CO2-reductie nog geen topprioriteit geven”, zegt Martin Gouda, partner Buck Consultants International”. Maar de noodzaak om te versnellen wordt nadrukkelijk gevoeld: “Interessant is dat veel bedrijven decentralisatie van productie, ook wel re-shoring genoemd, nu óók zien als substantiële CO2-reductie-maatregel, omdat grote afstandenvervoer vanuit Azië naar Europa dan afneemt. En daar komt dan risico-vermindering op verstoringen in de aanvoerketens nog bij”.

Barrières liggen vooral in het gebrek aan knowhow bij toeleveranciers, de afwezigheid van standaarden en het gebrek aan tijd en middelen in het eigen bedrijf, zo blijkt uit de studie.

Cross Border Adjustment Mechanism

Bijna de helft van de bedrijven heeft nog niet onderzocht wat de impact is van het Cross Border Adjustment Mechanism (CBAM) voor hun bedrijf en marktpositie. CBAM voorziet in Europese heffingen op carbon intensieve producten die van buiten de Europese Unie binnenkomen, met als doel Europese bedrijven, die onder stringente regelgeving vallen, niet te benadelen.

Martijn Lofvers, directeur Supply Chain Media ziet een duidelijke inhaalactie. “Ruim 40% verwacht in 2026 een duidelijke impact, veel meer dan nu. Dus bedrijven zullen snel aan de slag moeten om de mogelijke effecten te beoordelen”.

Lees ook het laatste Accenture rapport.

Bron: BCI

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW