Sabic wint Nederlandse Logistiek Prijs

In de Heineken Experience in Amsterdam is vanavond de winnaar van de Nederlandse Logistiek Prijs bekend gemaakt. De vereniging Logistiek management beloont elk jaar uitzonderlijke prestaties in het vakgebied logistiek met deze prijs. De winnaar van de Nederlandse Logistiek Prijs krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat aantoonbaar succesvol is uitgevoerd. vLm wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen. Eerdere winnaars waren onder meer ORTEC, Philips Lighting, TomTom WORK, Heineken, de VanDrie Group, HEMA, IBM, Van Gend & Loos (nu DHL) en Wehkamp. In 2010 kreeg organisator van dance events ID&T de prijs.

De jury heeft de prijs dit jaar aan SABIC toegekend voor het project Adaptive Dynamic Sourcing voor Europese transport.Voorzitter van de jury, Walther Ploos van Amstel,heeft de prijswinnaar bekend gemaakt en de zilveren sculptuur met oorkonde overhandigd.

SABIC

SABIC heeft in Europa 6000 medewerkers in dienst. Wereldwijd is de onderneming in meer dan 40 landen ter wereld actief en heeft wereldwijd ongeveer 33.000 medewerkers in dienst. SABIC beschikt over 12 productiefaciliteiten van wereldschaal in Europa die polyetheen, polypropeen, technische thermoplasten en chemische producten vervaardigen. Sabic heeft een uitgebreid netwerk van plaatselijke verkoopkantoren en logistieke hubs die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van deze producten en de producten die elders in de wereld worden geproduceerd.

De inkoop van Europees transport

De SABIC afdeling Supply Chain Polymers Europe is verantwoordelijk voor de logistieke afhandeling van enkele miljoenen ton polymeren.

Het transport is voor SABIC van groot belang; zowel de import vanuit andere regio’s als het transport naar klanten. Het betreft voornamelijk producten met een lage waardedichtheid, waarbij transportkosten een groot aandeel hebben in de totale kosten. Een volle vrachtwagen vertegenwoordigt een waarde van 30.000 tot 40.000 euro. De actieradius voor producten is daarom economisch beperkt tot klanten binnen een straal van ongeveer 600 km (ook vanwege de korte levertijden naar klanten).

Adaptive Dynamic Sourcing

Het innovatieve Adaptive Dynamic Sourcing proces (ADS) had de volgende doelstellingen:

  • Het zeker stellen en van transportcapaciteit voor het toekomstige in Europa te vervoeren volume.
  • Het pro actief informeren van vervoerders over de verwachte transportbehoefte waarbij 80% van de orderstroom “uninterrupted” (zonder manuele interventie) uitgevoerd moest kunnen worden via geautomatiseerde systemen.
  • Bij een gelijkblijvende bezetting van de afdeling Supply Chain.

Binnen SABIC werd al gewerkt met Sales and Operations Planning (S&OP) bij de aansturing van de productie, en na invoering van ADS ook bij het plannen van de transportbehoefte. De S&OP data wordt samengevoegd met de geplande laadlocatie en de vervoersmodaliteit. Door de gegevens te cumuleren ontstaat de prognose voor alle routes die vervolgens gebruikt wordt in het strategisch en tactisch tender proces.
Op maandelijkse basis wordt na het vaststellen van het nieuwe S&OP de Transport Requirements Planning gestart. De gecontracteerde transportvolumes worden vergeleken met de bijgestelde planning van de komende 2 tot 3 maanden. Fluctuaties in de transportbehoefte worden met de vervoerders gedeeld. Extra niet geplande volumes en nieuw ontstane routes worden gecontracteerd door tussentijds opnieuw te tenderen.

Vanuit de daadwerkelijke order intake wordt op dagelijkse basis voor iedere vervoerder een loading monitor gemaakt met hierin de verwachte shipments (shipment forecast) voor de komende 1 tot 2 weken. Deze loading monitor wordt automatisch aangemaakt en wordt gevuld met de daadwerkelijke klantorders en gepubliceerd op de SABIC haulier portal. Waar de S&OP op basis van verwachting gevuld wordt is de loading monitor gevuld met ‘echte’ orders en is de nauwkeurigheid groter.

Orders van klanten worden merendeels ontvangen via de SABIC customer e-shop en worden enkele dagen voor laden automatisch omgezet naar shipments. Vanuit klantenorders ontstaan jaarlijks meer dan  100.000 vrachten. SABIC heeft enkele tientallen vervoerders onder contract voor deze transporten, die gezamenlijk meer dan 10.000 unieke routes verzorgen. Een route is een combinatie van laadlocatie, transport regio en de wijze van vervoer (bulk of verpakt). Vervoerders worden automatisch gekoppeld aan een shipment wanneer een geldig contract en tarief-afspraak worden gevonden in het systeem.

De shipments die na de bovenstaande stappen nog niet zijn gepland worden via de eigen SABIC e-bidding tool (x-RFQ) op de haulier portal verwerkt. Indien een shipment op x-RFQ terecht komt en dit past binnen het door de vervoerder ingestelde voorkeursprofiel ontvangt hij automatisch een email alert om te kunnen gaan bieden. Nadat een vervoerder een shipment via x-RFQ gehonoreerd heeft gekregen, loopt dit shipment weer de volledige automatische route af van een normale shipment.

SABIC Portal

Het hele proces loopt vrijwel volledig via het SAP systeem, zonder manuele interventie en heeft geresulteerd in een verdere stijging van de leverbetrouwbaarheid naar boven de 95%. De betaling van de vracht geschiedt automatisch via ‘reverse billing’.

Alle ADS functionaliteiten communiceren volledig via een web portal. De shipments lopen voor bijna 90% van het volume via een System to System (S2S) connectie. De processen bij planning, transportopdrachten, laad- en loslocaties, actuele laad- en losinformatie (track and trace), vervoerde gewichten en facturatie verlopen papier- en contactloos.

Samenwerking met logistieke dienstverleners

De jury heeft gesproken met enkele betrokken logistiek dienstverleners. Deze dienstverleners waren unaniem enthousiast over het project en de samenwerking met SABIC. Voordelen voor de logistiek dienstverleners waren onder meer de proactieve capaciteitsplanning, op basis van de voorspelling, en de papierloze processen.
SABIC betrekt de dienstverleners via ‘haulier days’ actief bij de uitwerking van toekomstige thema’s rond veiligheid, duurzaamheid, laden/lossen, voorkomen van lege kilometers en capaciteitsplanning; hoe krijgen we over 10 jaar een betere supply chain?

Samenvattend

Samengevat is de combinatie van de vier elementen van Adaptive Dynamic Sourcing bij Europese distributie (jaarlijks tenderen, tussentijds tenderen op basis van Transport Requirements Planning, Loading monitor en xRFQ), voor SABIC van grote toegevoegde waarde. Sabic heeft hiermee aantoonbare voordelen behaald; lagere kosten en een hogere servicegraad.

De chemiesector is belangrijk voor Nederland en zelfs benoemd als ‘topsector’. Het op tijd, en vooral tegen de laagste kosten, leveren van producten is voor de chemiesector een van de succesfactoren. SABIC laat zien hoe je dit in de praktijk realiseert. Supply chain management is bij SABIC duidelijk op hoger niveau gebracht en levert een strategische bijdrage aan het succes van SABIC.

Het project is een inspirerend voorbeeld van een voor alle partijen geslaagde samenwerking tussen een verlader en logistiek dienstverleners waarbij planningsinformatie pro-actief wordt gedeeld en de operationele processen papierloos en beheerst verlopen. Het project heeft een voorbeeldfunctie voor transportintensieve bedrijven in bijvoorbeeld chemie, bouwproducten, levensmiddelen, containervervoer en agrologistiek.

Sabic spreekt erover tijdens het komende Industria congres.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW