Stadsdelen niet tevreden over plannen Amsterdamse terrasbeleid

Amsterdamse stadsdelen zijn niet tevreden over het voorgestelde terras- en horecabeleid. Dat blijkt uit de kritische zienswijzen die verschillende stadsdelen hebben opgesteld. Samengevat: de stadsdelen willen in elk geval uitstel van de invoering. Het beleid wordt in de uitvoering over de schutting gegooid naar de stadsdelen die daarop niet zijn voorbereid, niet de kennis en capaciteit voor de uitvoering hebben en ook niet de instrumenten. Het is een ondoordacht plan waarmee vanaf het begin niemand blij was.

Doorloopruimte voor voetgangers is van groot belang voor stadsdeel Centrum en voor het stadsdeel leidend. Uitgangspunt daarbij is minimaal twee meter aan obstakelvrije doorloopruimte bij terrassen, terrassenplannen en herinrichtingen. Helaas heeft de vorige wethouder het beleidskader ‘ruimte voor de voetgangers’ zorgvuldig gesaboteerd. Dat kader voor toetsing ontbreekt dus. De belangen van bewoners zijn niet geborgd. Stadsdeel Centrum vraagt ook om een horeca-ambitie plan; welke horeca is waar nodig?

Stadsdeel West stelt dat bij het concept beleidskader een analyse ontbreekt van de impact die het stedelijk beleidskader heeft op de uitvoering. Voor de praktijk in Stadsdeel West biedt de (landelijke) regelgeving bovendien te weinig mogelijkheden om goed te kunnen handhaven op geluidsoverlast. Dat was overigens al bekend in 2014.

Stadsdeel Noord vraagt het college om een verdergaande uitwerking van de plannen. Aan het college wordt gevraagd om te voorzien in voldoende formatie en middelen om de ambities uit dit nieuwe beleidskader te kunnen uitvoeren en verzoekt om uitstel van de inwerkingtreding van het beleidskader.

Stadsdeel Zuid heeft inmiddels ook een kritische zienswijze gepubliceerd met veel punten waarop het stadsdeelbestuur adviseert tot aanpassing van de plannen.

Het beleid heeft als goed plan de verplichte omgevingsvergunning. Dan kan gemeente beter sturen op activiteiten en impact. Maar het ontbreken van ambtenaren voor de behandeling en handhaving zou wel eens show-stopper kunnen zijn. De horecasector zelf zal wel zwaar inzetten op extra regeldruk die de plannen betekenen en waarvan de plannen als uitgangspunt hebben dat die niet mag toenemen. Die uitgangspunten zijn niet te verenigen.

Het college, onder leiding van burgemeester Halsema, liep duidelijk voor de troepen uit. Niemand was klaar voor deze incomplete plannen. Zelfs de inspraakprocedure moest een half jaar worden verlengd. De plannen leiden wel tot polarisatie. Bewoners en ondernemers kwamen, onnodig, lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dat siert de burgemeester niet.

Met de procedures voor het blijvend toestaan van de tijdelijke corona-terrassen wordt het nog een hete herfst en winter. De stadsdelen zijn er in elk geval niet klaar voor.

Er zijn ruim 400 inspraakreacties bij de gemeente binnen gekomen. Alles wordt nu verwerkt in een nota van beantwoording.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW