TNO: luchtkwaliteit binnenshuis is onvoldoende

In veel Nederlandse woningen is de luchtkwaliteit in de avonduren slecht door fijnstof dat vrijkomt tijdens het bakken en braden van eten (bepaalt 40% van het fijnstof van bronnen binnenshuis). Ook het branden van kaarsen is een bron van fijnstof.

Voor de ziektelast is met name PM2.5 relevant. In combinatie met fijnstof dat van buiten komt, wordt de door de WHO (World Health Organisation) gestelde adviesnorm in 15% van de onderzochte huizen overschreden. Het effect van fijnstof van buiten is binnen 52% (ongeveer de helft). Helaas beantwoordt het rapport niet wat de effecten zijn voor de gezondheid.

Eerder onderzoek in de proefkeukens van TNO, leverde al vergelijkbare resultaten op. Om toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen de mogelijkheid te geven de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren, adviseren de onderzoekers om het bouwbesluit aan te scherpen. Voor bestaande woningen volstaan enkele relatief eenvoudige maatregelen zoals adequate kookafzuiging en luchtreinigers.

Het TNO-onderzoek roept de vraag op: zou je thuis koken niet moeten verbieden?

Bron: TNO

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW