Voetganger krijgt nauwelijks ruimte in Nederlandse gemeenten

De voetganger zit in de knel. Ondanks vele mooie ambities en dikke rapporten gebeurt er weinig om de ruimte voor de voetganger in steden en dorpen echt te verbeteren.

Voetpaden staan vol met geparkeerde fietsen en scooters, terrassen, verkeersborden en ander uitstallingen. Dit gaat ten koste van de ruimte voor voetgangers. Zeker op plekken waar de ruimte toch al beperkt is, geeft dit problemen.

Te krappe of te volle voetpaden kunnen leiden tot ongevallen en kunnen ervoor zorgen dat looproutes voor bepaalde groepen mensen volledig onbruikbaar worden. Daarnaast kunnen obstakels irritatie opwekken en het loopplezier verminderen. Als er minder gelopen wordt kan er minder geprofiteerd worden van de vele positieve effecten van lopen.

Molster Stedenbouw heeft in samenwerking met CROW de problematiek rond obstakels op voetpaden verkend. In de verkenning besteden ze aandacht aan alle fasen en processen die bepalen of er voldoende ruimte is voor voetgangers. Dat begint bij het ontwerp op straatniveau en de richtlijnen die hierbij gehanteerd worden. Vervolgens gaat het over vergunningverlening en daarna om beheer en handhaving. In alle fasen zijn verschillende actoren betrokken, waaronder uiteraard gemeenten, maar ook ondernemers, bewoners, nutsbedrijven, openbaar vervoerbedrijven en vastgoedeigenaren.

Met de juiste handvatten, bewustzijn bij alle betrokkenen en meer aandacht en regie kunnen gemeenten zorgen voor voetpaden met voldoende doorloopruimte voor iedereen om zo hun stad of dorp een stuk loopvriendelijker te maken. Helaas ontbreekt de wil bij veel gemeenten om in de uitvoering daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Papier is geduldig.
No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW