Wat biedt smart mobility de logistieke sector?

De ontwikkeling van zoals blockchain, connectiviteit en kunstmatige intelligentie en de combinaties daarvan zal in het komende decennium versnellen innovatie in smart mobility stimuleren.

Deze week verscheen het rapport ‘The impact of emerging technologies on the transport system‘ van CE Delft en TNO voor de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement. Het rapport geeft een overzicht van Smart Mobility, de technologieën die in ontwikkeling zijn en de impact op het verkeer- en vervoerssysteem en voor het bedrijfsleven. Het rapport geeft aanbevelingen voor beleidsmakers.

In het rapport staan de volgende Smart Mobility toepassingen centraal:

  • Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)
  • Connected Cooperative Automated Mobility (CCAM)
  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Self-organising Logistics (SoL).

 

Self-organising Logistics (SoL)

Self-organising Logistics (SoL) verwijst naar de decentrale coördinatie van logistieke ketens, wat betekent dat individuele agenten in de keten (bijvoorbeeld bedrijven, voertuigen, containers) autonome beslissingen nemen op basis van lokale intelligentie en lokale gegevens.

Vooral banen in de transport- en logistieke sector dreigen de komende decennia te worden vervangen door automatisering. Self-organising Logistics heeft het potentieel om de efficiëntie van de logistieke processen te verbeteren. De systemen berekenen de optimale route voor vracht en pakketten en kunnen een track-and-trace informatie leveren.

Samenwerking bij het delen van opslag- en transportcapaciteiten heeft het potentieel om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke sector te verbeteren. SoL kan ook zelflerend zijn (met voorspellende analyses en machine learning), waarbij processen worden geoptimaliseerd.

Lange termijn

De volledige impact van Smart Mobility zal pas op lange termijn worden gerealiseerd. Ten eerste omdat de meeste toepassingen een kritische schaal nodig hebben om volledig effectief te worden. De praktische toepassingen komen in de komende 10 jaar beschikbaar. De ervaringen met Smart Mobility toepassingen zijn alleen beschikbaar uit kleinschalige pilots, scenariostudies en stated preference-studies. De onzekerheid is dan ook groot. Overheden spelen een leidende rol in publiek-private samenwerking.

Lees het rapport hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW