Halen we met de zero emissie zones stadslogistiek de klimaatdoelen?

Stadslogistiek omvat een breed scala aan commerciële voertuigbewegingen en niet enkel het transport van goederen, maar ook van personeel. Dat moet duurzamer. Maar, halen we met de geplande zero emissie zones stadslogistiek de klimaatdoelen? Doordat er beperkt beleid gemaakt werd op stadslogistiek, is er tot nu toe nooit de behoefte geweest om een heel gedetailleerd beeld van dit verkeer te krijgen.

Om de ‘logistiek’ op stadsniveau beter in kaart te brengen, zijn er verschillende data beschikbaar die inzicht geven. Tijdens de Vervoerslogistieke Werkdagen 2022 presenteerden Bram Kin en Hans Quak een paper waarin op basis van beschikbare data een inschatting gemaakt werd van de omvang van de stedelijke logistiek en de effecten van een zero emissie zone.

Met deze data kan in kaart worden gebracht wat de verwachte impact van de invoering van zero emissie zones is, inclusief het uitstraaleffect (kilometers van en naar de stad toe). Het instellen van een zone leidt naast emissieloos transport mogelijk ook tot een verandering in kilometers omdat vervoerders hun gedrag (moeten) aanpassen. De mogelijke gedragsaanpassingen zijn in sterke mate segment-specifiek.

De effecten van de invoering van een zero emissie zone op CO2-uitstoot en gereden kilometers per segment, binnen en buiten de zone, zijn in een case studie met een zero emissie zone in Utrecht in kaart gebracht met de Decamod-gedragsmodule. Resultaten laten zien dat het effect van de invoering van een zero emissie zone met name buiten deze zone tot een hoge CO2-reductie leidt. Toekomstig beleid moet daarom vooral gericht zijn op het ondersteunen van de overgang van kilometers gerelateerd aan de zone naar een nul-emissie alternatief en het reduceren van voertuigkilometers. 

Bij het Klimaatakkoord worden in 30-40 steden zero emissie zones ingevoerd om een CO2-reductie te behalen van 1 Mton. De gedragsreacties zoals deze toegepast zijn op Utrecht, zijn door de onderzoekers toegepast op (de inschatting van) het stadslogistieke verkeer gerelateerd aan 31 zones. De ingeschatte totale CO2-reductie voor de 31 zero emissie zones in 2025 is ongeveer 975 kton CO2. Daarmee worden de doelstellingen het Klimaatakkoord bijna gehaald.

De paper keek niet naar de vraag of deze impact ook met minder zero emissie zones kan worden bereikt of dat de dalende TCO van elektrische voertuigen niet leidt tot eerdere inzet van elektrische voertuigen.

 

Bron: VLW paper Bram Kin en Hans Quak

Voor meer informatie over Decamod, klik hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW