Welke impact heeft de bezorgeconomie op de arbeidsmarkt?

De vaste kamercommissie EZK bespreekt binnenkort de effecten van de bezorgeconomie. Een van de vragen is de impact van de bezorgeconomie op de arbeidsmarkt. Experts schreven een factsheet.

Op basis van de huidige beschikbare data zien de experts risico’s: de onderzochte groep verdient minder dan gemiddeld, doet fysiek belastender werk, heeft minder leer- en ontwikkelmogelijkheden, en ervaart minder autonomie en variatie in het werk. Als het werk dat deze groep doet plotseling verdwijnt of de werkenden het fysiek niet meer aankunnen, dan hebben zij als gevolg van het bovenstaande geen goede arbeidsmarktpositie en kunnen ze (waarschijnlijk) niet snel ergens anders terecht.

Als bezorgbedrijf kun je in jouw visie een keuze maken voor een organisatiemodel waarbij de kwaliteit van de arbeid beter wordt geborgd. De keuzes die bedrijven hierin maken, kunnen worden beïnvloed door de overheid, door (vertegenwoordiging van) werkenden én door consumenten. 

Er is volgens de experts meer onderzoek nodig naar de kwaliteit van de arbeid van werkenden in de bezorgeconomie, maar op

Auteurs factsheet: Dr. Ronald Dekker, Sarike Verbiest Msc, Dr. Hardy van de Ven Dr. Anneke Goudswaard Dr. Linda Koopmans.

De auteurs zijn werkzaam als onderzoekers bij TNO Healthy Living 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW