Transporeon: onzekerheid in de transportmarkt is blijvend

De wegvervoersector (expediteurs en transporteurs) staat onder druk. Nu de wereld van de ene crisis naar de andere gaat, moeten transportmanagers het logistieke landschap begrijpen om hun toekomstscenario’s steeds weer te actualiseren en hun huidige strategieën te stresstesten.

Het Transporeon Network Horizon 2022-rapport geeft hierbij nieuwe inzichten voor besluitvormers.

Vaste relaties

Na de aanzienlijke verstoringen van de wereldwijde supply chains door Covid-19 heeft de oorlog in Oekraïne grote gevolgen voor supply chains en het vervoer in Europa en de rest van de wereld. Er blijven tekorten in de supply chains, met gevolgen voor de markten, terwijl tegelijkertijd de energieprijzen en de inflatie torenhoog zijn. Consumenten houden de hand op de knip.

Het is dan ook geen verrassing dat verladers en vervoerders op zoek zijn naar meer stabiliteit in hun relaties, en dat 90% van de vervoerders van plan is hun tarieven in 2022 te verhogen, tegenover 68% in 2021.

Strategie

De disruptieve ontwikkelingen op de markt hebben misschien enkele operationele gevolgen op korte termijn gehad, maar de spelers in de supply chain hebben ook de strategische focus van de vervoerders op lange termijn bijgesteld.

Strategisch gezien is de focus verschoven van investeringen in digitalisering en decarbonisatie naar bedrijfsontwikkeling, contractering en verkoop. Vergeleken met vorig jaar mogen verladers iets meer real-time zichtbaarheid in de vrachtwagensector verwachten. Zo zijn meer vervoerders in staat om hun CO2-uitstoot te berekenen.

Zeven trends

De Transporeon Global Carrier Survey 2022 biedt inzichten op over zeven belangrijke trends:

  1. Vervoerders en verladers zorgen voor meer stabiliteit in hun zakelijke relaties. Het deel van het vervoer dat vervoerders op basis van contracten op langere termijn verrichten, is op jaarbasis met 10% gestegen en vertegenwoordigt nu 52% van de totale activiteiten.
  2. Onderaanbesteding door vervoerders weerspiegelen contractuele afspraken met verladers. Iets meer dan de helft van de vervoerders meldt dat zij onderaannemers op de spotmarkt contracteren voor dagdagelijkse ritten.
  3. Vrachtuitwisselingsplatforms worden vooral gebruikt om capaciteitstekorten van vervoerders te dichten.
  4. Terwijl grote vervoerders op agressieve wijze realtime zichtbaarheid tot stand brengen, hebben kleinere spelers moeite om de waarde ervan in te zien.
  5. Digitalisering is nog steeds de ‘olifant in de kamer’ in een grotendeels handmatige transportsector.
  6. Om de vijf belangrijkste kansen voor waardecreatie in de sector te benutten, zijn digitale tools en integratie nodig.
  7. Investeringen zijn nu meer gericht op operationele inspanningen dan op digitalisering en decarbonisering.

Waardecreatie

De top vijf van mogelijkheden voor waardecreatie zijn volgens respondenten binnen de sector:
1. Het elimineren van lege ritten
2. Het verminderen van fouten
3. Vereenvoudigen van processen
4. Optimaliseren van interne processen
5. Vermindering van handmatige inspanningen

De grootste kans is het verminderen van van het aantal lege ritten, het hoogst gewaardeerd door 40% van de respondenten, gevolgd door het verminderen van fouten met 34%.

Toekomstperspectief

In deze tijden moet het management speciale aandacht besteden aandacht besteden aan zowel korte- als langetermijnacties voor de toekomstige levensvatbaarheid van hun bedrijf. Bedrijven zitten al enkele jaren in een crisismodus en moeten ook nog eens goed voorbereid zijn op de onzekere weg die in het verschiet ligt. Voortdurende communicatie met leveranciers en klanten is van het grootste belang om te zorgen voor wederzijds begrip en nauwe afstemming.

Scenariodenken en het voortdurend herzien van plannen zijn noodzakelijk om volatiele en onzekere tijden te doorstaan. Hoewel er kortetermijn beperkingen zijn, mogen bedrijven de langetermijnbehoefte aan decarbonisatie niet verwaarlozen, aangezien nieuwe regelgeving hen anders kan dwingen om overhaaste beslissingen te nemen.

Grote verladers en vervoerders volgen ambitieuze digitaliseringsstrategieën. Wie niet aan de verwachtingen kan voldoen, zal verdwijnen. Kleinere vervoerders moeten sneller de kansen grijpen die digitalisering biedt.

Met de juiste aanpak, strategieën en bedrijfsplannen zullen transporteurs en expediteurs zich in een goede positie moeten manoeuvreren om de toekomstige kansen in de transportmarkt te benutten.

Bron: Transporeon

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW