Amsterdam trekt stekker uit proef met waterstof-elektrische voertuigen voor afvalinzameling

De gemeente Amsterdam heeft in 2016 een project gestart met een proeftuin voor de inzet van zero emissie waterstof-elektrische voertuigen voor afvalinzameling. De gemeente Amsterdam trekt de stekker uit dit project.

Subsidie voor voertuigen

Het proeftuinproject werd ondersteund met drie subsidietrajecten (FCH JU, REVIVE en H2waste). Het plan was zes afvalinzamelvoertuigen te leasen van leverancier E-Trucks Europe. Door toeleveringsproblemen van componenten was de leverancier E-Trucks Europe niet in staat om de bestelde voertuigen binnen de voor de gemeente Amsterdam acceptabele termijn te leveren. Daarom trekt de gemeente Amsterdam nu de stekker uit het proeftuinproject. De wethouder meldt niet wat het stoppen van het project de gemeente kost.

Holthausen Energy Points

Holthausen Energy Points had augustus dit jaar nog een waterstoftankstation voor dit project geopend in de Amsterdamse haven en daarin meer dan 2 mln geïnvesteerd. Carl Holthausen van proeftuinpartner Holthausen Energy Points reageerde boos: “Echt bizar van Amsterdam. Bouwen we een tankstation voor en in opdracht van de Gemeente Amsterdam en stappen ze zo maar uit het project. Gemeente hoort zelf goede voorbeeld te geven”. Hij kondigt juridische stappen aan.

Verschoning gaat door

De gevolgen voor de gemeentelijke ambities bij de verschoning van het wagenpark zijn beperkt, aldus wethouder Zita Pels. Door nieuwe inhuur en inkoopcontracten voor duurzame wagens met andere leveranciers kan de gemeente Amsterdam de duurzaamheidsambities voor 2025 ondervangen. Het stoppen van het proeftuinproject heeft daarom geen effect op de gemeentelijke ambities voor uitstootvrij in 2025.

Volgens wethouder is waterstof een goede oplossing

In augustus van dit jaar was de vorige wethouder van Luchtkwaliteit en Duurzaamheid nog positief over de inzet van waterstof bij schone stadslogistiek in Amsterdam. Wethouder Marieke van Doorninck: “Rijden op waterstof levert geen uitstoot op zoals stikstof en fijnstof en draagt bij aan schonere lucht in de stad. En geproduceerd met groene stroom, is waterstof ook nog klimaatneutraal. Zo levert dit tankstation een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van stad en haven. Het is onze ambitie om in 2030 een uitstootvrij gemeentelijk wagenpark te hebben. Voor onze zware voertuigen is waterstof een prachtige oplossing”.

Bron: gemeente Amsterdam/Havenbedrijf Amsterdam

 

Nagekomen 27 oktober 2022:

Bijna 60 partijen, waaronder de gemeente Amsterdam, willen werken aan een dekkend netwerk van tankstations en waterstofvoertuigen in Noord-Holland. Op 27 oktober ondertekenden ze tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland in Haarlem het convenant waterstof in zware mobiliteit om die ambitie en samenwerking te bekrachtigen.

In het persbericht staat: “De overstap naar waterstof biedt talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap”.

 

2 Comments
  1. Hoeveel geduld heeft de gemeente Amsterdam (niet) gehad voor de aflevering van de voertuigen? Hoeveel tijd zou er nog nodig zijn om de voertuigen wel af te kunnen bouwen? Op welke wijze denkt Amsterdam nu de ambitie om in 2030 een uitstootvrij gemeentelijk wagenpark te realiseren?

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW