Amsterdamse wethouder gelooft in waterstof voor zero emissie stadslogistiek

De Amsterdamse wethouder van Doorninck (van duurzaamheid) gelooft in waterstof voor zero emissie stadslogistiek. In een brief aan de gemeenteraad over CO2-reductie schrijft ze dat het kabinet vele miljarden gaat investeren in de ontwikkeling van groene waterstof. De wethouder: “Dat is voor Amsterdam een belangrijke voorwaarde om te komen tot duurzame stadslogistiek en duurzaam (internationaal) vrachtverkeer”. De (groene) waterstofambitie is kansrijk voor de Amsterdamse haven met de opschaling van productie en import hiervan. 

Het is een boeiend standpunt. Waterstof voor zero emissie stadslogistiek lijkt niet direct een kansrijke ‘markt’. Eerder bracht Dinalog dit al in kaart. Een scenario is dat waterstof op korte termijn kan worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit voor het goederenvervoer over de weg (voor lange afstanden), de binnenvaart, zwaar transport of op containerterminals en in distributiecentra. Maar, niet voor het korte afstandsvervoer in steden met vooral bestelauto’s. Dat gaat straks met batterij-elektrische voertuigen.

De gemeente Amsterdam zelf onderzoekt in het project H2Waste de inzet van zware waterstof-elektrische afvalinzamelvoertuigen. Dat wordt een leerzaam project. Vanaf mei 2022 gaan zes waterstofvoertuigen afval inzamelen in Amsterdam en komt er een nieuw waterstoftankstation in de Amsterdamse haven.

Ik ben overigens wel benieuwd op basis van welk onderzoek de wethouder denkt dat waterstof een belangrijke voorwaarde om te komen tot duurzame stadslogistiek voor andere logistieke stromen dan afvalinzameling. Eerder, bij de inzet op biomassa in Amsterdam, bleek deze inzet achteraf hoogst ongelukkig door het gebruik van verkeerde onderzoeksgegevens over de duurzaamheidsimpact.

De inzet op waterstof mag natuurlijk niet afleiden van de grote vraag wanneer de energievoorziening in de Amsterdamse regio klaar is voor batterij-elektrische voertuigen in stadslogistiek. Dat is een belangrijke voorwaarde voor zero emissie stadslogistiek. Voor ondernemers klopt het jaar 2030 nu toch echt al aan de deur.

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW