Amsterdamse aanpak darkstores is nogal willekeurig: gelijke monniken, gelijke kappen?

Amsterdam wil dat het voor iedereen duidelijk is waar darkstores zich wel of niet mogen vestigen. Het nieuwe paraplubestemmingsplan en duidelijke regels gaan daarvoor zorgen. Het zijn bijzondere plannen. Geen enkele andere sector ligt zo onder vuur als de flitsbezorging in Amsterdam. Vanaf 5 januari 2023 zouden de Amsterdamse ondernemers en burgers kunnen inspreken op de plannen, zouden….

Al een jaar een stop op darkstores

Al bijna een jaar geldt in Amsterdam het voorbereidingsbesluit rond flitsbezorging vanuit darkstores. Deze manier van boodschappen bezorgen was volgens de gemeente in korte tijd snel gegroeid en zorgde voor overlast in woonwijken. Volgens dit voorbereidingsbesluit mochten er geen nieuwe vestigingen geopend worden. Het besluit werd genomen in afwachting van een definitieve regeling. Die regeling ligt nu op tafel en bestaat uit twee onderdelen: het ontwerp-paraplubestemmingsplan en het ruimtelijk afwegingskader.

  • Het paraplubestemmingsplan reguleert de vestiging van nieuwe darkstores. In het plan staat waar ze onder voorwaarden mogelijk zijn, waar de gemeente in principe geen darkstores wil toestaan en waar het verboden is om er een te openen. Maar hoe beoordeel je of een darkstore voldoet aan de voorwaarden? Daar is het afwegingskader voor.
  • Het afwegingskader ‘flitsbezorging vanuit darkstores’ beschrijft met welke voorwaarden je kunt beoordelen of een darkstore wel of niet past in het bestemmingsplan. Het geeft richting aan en helpt bij de beoordeling of een darkstore op een bepaalde locatie aanvaardbaar is. Zo gaat de gemeente er bijvoorbeeld voor om distributiecentra van flitsbezorgdiensten alleen nog bij hoge uitzondering in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden toestaan.

Wie bepaalt straks?

Het college van B en W kan op basis van het ruimtelijk afwegingskader bepalen of een darkstore in het bestemmingsplan past en zich ergens mag vestigen. Als het college positief oordeelt, verleent zij een omgevingsvergunning aan de aanvrager. Terecht stelt Stadsdeel Noord kritische vragen bij de uitvoering en handhaving.

Al eerder heeft het college vastgesteld dat darkstores niet in woonwijken passen en bovendien vaak niet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. Veel vestigingen staan namelijk geregistreerd als winkels, terwijl het volgens de gemeente eigenlijk distributiecentra zijn. Handhaaf daarop. Daarvoor is geen nieuw ontwerp-paraplubestemmingsplan of ruimtelijk afwegingskader nodig.

De flitsbezorgers zorgen voor overlast. Die zouden volgens de gemeente worden veroorzaakt door af- en aanrijdende koeriers, laden en lossen en (brom)fietsen die op straat of op de stoep parkeren. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Geen enkele ondernemer hoort overlast te geven.

Willekeur

Het is bijzonder dat de gemeente met zoveel bestuurlijk geweld de nu 30 darkstore vestigingen aanpakt. De meer dan 10.000 winkels, horecazaken, pakketafhaalpunten, dark kitchens, fietsverhuurders en sportcentra zorgen ook voor ladend en lossend verkeer, geluid op straat en (brom)fietsen die op straat of op de stoep parkeren. En, veel puien van ook deze ondernemers zijn afgesloten.

De vraag is wat er vandaag dan niet kan worden gereguleerd met de gewone regels die er al in Amsterdam zijn zoals bestemmingsplannen en APV’s. De gemeente beschikt vandaag al over een arsenaal aan maatregelen om de overlast aan te pakken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld een parkeerverbod voor bezorgfietsen en -scooters, een vrachtwagenverbod in de straat, venstertijden, inspectie op arbeidsregels, een andere inrichting van de straat en een strikte handhaving op verkeersgedrag en geluidshinder. Waarom zijn deze maatregelen niet genoeg?

Waarom is dit aparte paraplubestemmingsplan nodig? En waarom is zo’n plan dan niet nodig voor de andere ondernemers in de stad die een zelfde overlast kunnen veroorzaken? De maatregelen roepen een beeld op van volkomen willekeur. Amsterdam gaat ook veel verder dan andere gemeenten, zoals Utrecht en Den Haag.

Het gaat toch hopelijk niet om een ideologie waarbij straks de Amsterdammers alleen nog maar bij staatswinkels, uiteraard alleen op de bon, mogen kopen? De gemeente doet de Amsterdammers die met plezier kopen bij flitsbezorgers tekort met deze maatregelen. Flitsbezorging is een interessant dossier waar, ik voorspel je, uiteindelijk de consument het gaat winnen. De flitsbezorgers zijn een blijvertje; deal with it!

Overigens over de inspraak. Dat zou kunnen vanaf 5 januari 2023. Mooi niet dus. De gemeente wil dat we meedenken, meedoen en meepraten. Maar, als het erop aankomt lapt het colleges de spelregels aan de laars. Nu dus ook weer met de inspraak over flitsbezorgers in Amsterdam. We zijn al weer een week verder… en inspreken kan nog steeds niet (update 12 januari 2023: vanaf vandaag staat inspraak wel open).

Walther Ploos van Amstel.

Meer weten

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW