Neemt iemand het verbeteren van de juridische functie van Amsterdam nog wel serieus?

Gerommel met bouwvergunningen, niet beantwoorden van Woo- en Wob-verzoeken (vertraagde Wob-verzoeken kosten Amsterdam inmiddels tienduizenden euro’s), weigeren van handhavingsverzoeken, afwijzen van bezwaarschriften en te laat of niet publiceren van evenementvergunningen… het is dagelijks realiteit bij de gemeente Amsterdam. De emoties lopen zowel bij burgers en ondernemers als ambtenaren hoog op.

De juridische functie van de gemeente Amsterdam is ziek. Steevast trekken de Amsterdamse burgers en ondernemers aan het kortste einde bij al het ambtelijke juridische geweld. Dankzij de inzet van een groep betrokken en volhardende Amsterdammers presenteerde burgemeester Halsema een jaar geleden haar plannen voor het verbeteren van de juridische functie in de notitie “Vertrouwen begint bij de overheid”. De gemeente vroeg voormalig Ombudsman Arre Zuurmond om advies; “verbeteren, vernieuwen of transformeren?“. Hij kwam met concrete suggesties over hoe het sneller beter kan.

Deze week kwam de burgmeester met een voortgangsverslag. Er is niks gebeurd met de concrete adviezen van onder meer Zuurmond. De wollige brief benoemt opnieuw de noodzaak van een langdurige cultuurverandering en beschrijft opnieuw de reeds bekende problemen. De burgemeester noemt geen concrete doelstellingen, acties, planning en middelen voor de noodzakelijke verbetering.

Er wordt wel, nu pas, een nieuwe commissie ingesteld om andere omgangsvormen en procedures met de Amsterdammers te verkennen. Bij de bespreking van de collegebrief in de gemeenteraad gaat de burgemeester vertellen wie er in die commissie komen.

Boeiend is dat de brief nog niet is geagendeerd in de raadscommissie Algemene Zaken voor een uitgebreide bespreking. Wordt het een brief ter kennisname zonder mogelijkheid voor inspraak? Dat zou jammer zijn! De aanpak van de burgemeester polariseert.

Amsterdammers verdienen het dat er veel sneller actie wordt genomen. De kwaliteit van de juridische functie is gewoon onder de maat. We hoeven toch niet nog eens jaren te wachten?

Walther Ploos van Amstel.

 

Ps. op 31 oktober stuurde de burgemeester een brief naar de gemeenteraad over het vertrouwen tussen de burger en de overheid: “Het vraagt een lange adem en doorzettingsvermogen van bestuur, raad en organisatie om de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid te versterken”.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW