Amsterdamse gemeenteraad praat 30 juni over problemen met juridische functie

Hoogleraar informatierecht Dommering en bestuurskundige Schrijver hebben een rapport geschreven waarin ze de ‘juridische functie’ van de gemeente tegen het licht houden. Bewoners trekken steevast aan het kortste eind door het gebrek aan kwaliteit bij de juridische functies van de Gemeente en de Omgevingsdienst. De voorbeelden in het rapport zijn beschamend.

Het rapport roept het college van B&W op de ‘juridische functie’ van de gemeente aan grondig nader onderzoek te onderwerpen. Het rapport past in een serie kritische signalen die al langere tijd klinkt over ‘het juridische handelen’ van de gemeente.

Zo was daar eerder het rapport van de Ombudsman over een bouwproject in de Bellamybuurt uit 2018. De casus over het ‘gat in de Kinkerbuurt’ ligt nog vers in het geheugen en zijn er ook kritische opmerkingen gemaakt over de werkwijze van de bezwaarschriftencommissie en de bezwaarprocedure.

Een van de punten die Dommering en Schrijver aanhalen is het ‘ontbreken van een brede belangenafweging.’ Er wordt eenzijdig gekeken naar de belangen en rechten van de aanvrager; die van de omwonenden worden pas in de afweging betrokken als die van zich laten horen. Voor hen is het een uphill battle, omdat de ambtenaren dan al een defensieve en formeel-juridische houding aannemen, slepen met behandeltermijn, weigeren informatie te geven of soms zelf de hand lichten van de regels om hun besluiten te stutten.

De SP-fractie herkent zich in het rapport en deelt het gevoel dat bewoners te vaak ten onrechte het nakijken hebben en in een juridische spel terecht komen waarin ze het onderspit delven. Ook worden zaken – eveneens een bevinding van Schrijver en Dommering – vaak onnodig ‘juridisch gemaakt’ zonder daarbij eerst het overleg met bewoners aan te gaan.

Naast een oproep tot grondig nader onderzoek naar de ‘juridische functie’ van de gemeente doen Dommering en Schrijver ook aanbevelingen om zaken te verbeteren. Deze aanbevelingen en andere bevindingen uit het rapport wil de SP-fractie graag bespreken met de Wethouder en de overige leden van de commissie Ruimtelijke Ordening.

De grote vraag is of de (andere) raadsleden verantwoordelijk burgemeester Halsema durven aan te spreken op de problemen en ruimte maken in hun verkiezingsprogramma’s voor meer rechtszekerheid van burgers en ondernemers… De controlerende functie van de gemeenteraad toont al enige tijd zware vermoeidheidsverschijnselen.

Walther Ploos van Amstel

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW