Amsterdamse regeldrang

De gemeente Amsterdam is ‘regelverslaafd’. Een fraaie kop in Parool vorige week. De Stopera is de natuurlijke habitat van de paarse krokodil. Amsterdamse bewoners en ondernemers worden moedeloos van de juridische afhandeling van subsidies, vergunningen, toezicht en handhaving.

Ik erger me al jaren aan de onmogelijkheid om op de Haarlemmerstraat over te steken bij de zebrapaden. Negen van de tien keer is het zebrapad geblokkeerd door bestelauto’s, fietsen, scooters, afval of terrasmeubels. Dat is niet veilig.

Op MORA-meldingen krijg je nooit een reactie. De gebiedsmanager beantwoordt ook geen mailtjes. Het laatste ambtelijke redmiddel is dan het indienen van een handhavingsverzoek (verplicht per post). Zo’n verzoek kan de gemeente niet zomaar naast zich neerleggen, zegt de website.

Maar, de paarse krokodillen hebben daarop een nieuwe list op verzonnen. De standaardreactie is nu: ‘om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt dient u een rechtstreeks belang te hebben. Dat heeft u niet omdat u niet in de directe omgeving woont’. Ik krijg dat nu standaard als reactie op handhavingsverzoeken, zienswijzen op plannen en inspraakreacties.

Het is toch te prijzen dat bewoners en ondernemers, die hun buurt goed kennen, meekijken en signaleren hoe ze hun buurt leefbaar en veilig willen maken.

Voor bewoners lijkt de norm: ‘no reply’. Die ‘direct belanghebbende’ regel passen de ambtenaren volkomen willekeurig toe. Kan dat nu echt niet anders?

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW