Amsterdamse ondernemers maken zich zorgen over zero-emissie zones

ORAM heeft aan het Amsterdamse college zorgen en bezwaren kenbaar gemaakt over het ontwerpverkeersbesluit. Het verzoek van ORAM aan de gemeente is om deze bezwaren en zorgen te verwerken in het definitieve beleid.

Dialoog is van groot belang

Voortzetting van de dialoog tussen de gemeente en het bedrijfsleven is van groot belang om tot een evenwichtige en haalbare aanpak te komen die de doelstellingen van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving bevordert zonder de economie daarmee schade toe te brengen.

Bezwaren en voorwaarden

Hoewel ORAM het belang van duurzaamheid en schone lucht in Amsterdam ondersteunt, meent ORAM dat de huidige plannen onvoldoende realistisch zijn en enkele cruciale kwesties over het hoofd worden gezien.

1. Business case voor het MKB
Er ontbreekt een duidelijke en gedetailleerde business case voor het midden‐ en kleinbedrijf (MKB) bij de milieuzonering. Het is van groot belang dat de financiële impact op MKB-ondernemingen grondig wordt onderzocht en dat er passende ondersteuningsmaatregelen worden geboden om de overgang naar schoon vervoer haalbaar en schaalbaar te maken.
Daarnaast zal er sprake zijn van versnelde afschrijving van dieselvoertuigen bij verschillende grotere transporteurs, die grondstoffen, eindproducten en materialen transporteren van binnen Nederland naar verschillende locaties in Amsterdam. Dit zal kostenverhogend werken voor het vervoer van en naar deze locaties en het bedrijfsleven verder onder druk zetten.

2. Impactanalyse
Een zorgwekkend aspect van het huidige plan is het ontbreken van een gedegen impactanalyse. Deze is essentieel om te beoordelen welke maatregelen effectief zijn en welke aanpassingen nodig zijn om onnodige lasten te vermijden.

3. Verkeersbesluit biedt geen helderheid
Het voorgenomen verkeersbesluit biedt geen helderheid over de uitvoering en handhaving. Er ontbreekt een duidelijk en uniform kader waardoor een gelijk speelveld ontbreekt voor alle betrokken partijen. Het is van essentieel belang dat er transparante richtlijnen en regels worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat alle ondernemers op gelijke wijze worden behandeld.

4. Beschikbaarheid van energie
Bij de milieuzonering wordt de overgang naar elektrisch vervoer aangemoedigd. Echter, in de huidige situatie is er sprake van netcongestie, wat de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit voor het opladen van elektrische voertuigen belemmert.

Voordat een grootschalige overgang naar elektrische voertuigen kan plaatsvinden, moet de gemeente Amsterdam zorgen voor voldoende energiecapaciteit en een stabiel elektriciteitsnetwerk.

5. Beschikbaarheid van elektrische voertuigen
Momenteel is het aantal elektrische voertuigen dat nodig is om aan de eisen van de milieuzonering te voldoen niet voorradig op de markt. Het vergt tijd om de benodigde infrastructuur en voertuigen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor bedrijven.

Een gefaseerde overgang met realistische doelstellingen is noodzakelijk om de Amsterdamse ondernemers de kans te geven zich aan te passen aan deze veranderingen (bijvoorbeeld met biobrandstoffen).

6. Actieradius van huidig elektrisch vervoer
Het huidige aanbod van elektrische voertuigen heeft een beperkte actieradius. Deze voertuigen zijn niet geschikt voor de transport‐ en logistieke bedrijven die lange afstanden moeten afleggen. De beschikbaarheid van elektrische voertuigen met een grotere actieradius is een voorwaarde.

7. Transport naar andere staten niet meer mogelijk
Bedrijven maken zich zorgen dat sommige (niet) EU grondstoffen niet meer naar hun locatie getransporteerd kunnen worden door hun transporteur onder het nieuwe régime. Overslag van deze grondstoffen buiten de zone is geen optie. Voorts geldt ook dat eindproducten niet van de Amsterdamse sites getransporteerd kunnen worden naar andere staten, zowel binnen als buiten de EU. Overslag van deze eindproducten buiten de zone behoort ook niet tot de mogelijkheden.

8. Verplaatsing van ondernemers naar de regio
Het verplaatsen van ondernemers naar de regio is geen realistische optie, aangezien er in de regio ook beperkte ruimte beschikbaar is en bedrijven nog steeds de stad in moeten om hun diensten aan te bieden.

Een meer praktische benadering is vereist om bedrijven in Amsterdam te ondersteunen bij het verbeteren van hun CO2 footprint.

Bron: ORAM
Foto: ORAM
No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW