Amsterdamse wethouder houdt vast aan aanschaf diesel afvalwagens

In een eerdere raadsinformatiebrief heeft de Amsterdamse wethouder Pels de gemeenteraad laten weten dat het is ‘gelukt’ om de aanvankelijke aanschaf van 37 diesel afvalwagens terug te brengen naar 27 afvalwagens. Het extra risico dat hiermee ontstaat voor het waarborgen van de afvalinzameling vindt de wethouder acceptabel. Vandaag schrijft de wethouder aan de gemeenteraad vast te houden aan de aanschaf van 27 diesel afvalwagens.

Netcongestie

RHDHV heeft in mei 2023 een rapport uitgebracht over de vereiste laadinfrastructuur. Een leerzaam rapport. Zo maak je de rekensommetjes over laden. Jammer genoeg, of eigenlijk beschamend, is dat een gedegen (ook maatschappelijke) kosten en baten analyse ontbreekt; het woord kosten staat niet in het rapport. Vreemd genoeg is ook niet bekeken of het spreiden van de voertuigen over meerdere werven een oplossing zou kunnen zijn.

Een van de onderzochte vragen is of zero emissie voertuigen, zonder zware impact op de bedrijfsvoering, kunnen laden bij een collectief (commercieel) laadplein. De conclusie die RHDHV heeft getrokken is dat het voor de gemeente niet toepasbaar is. Deze conclusie is later door adviesbureau Resourcefully bevestigd.

Belangrijke argumenten hiervoor zijn:

  • Laadsnelheid is niet gegarandeerd. De capaciteit en snelheid van laden gaat omlaag als er meer voertuigen staan te laden. Hoe minder de laadsnelheid hoe langer een voertuig stilstaat. Die laadsnelheid is een voorwaarde om te voorkomen dat voertuigen voor een te lange tijd onbeschikbaar zijn. Daardoor zouden onvoldoende wagens beschikbaar zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.
  • Geen gegarandeerde plekken. Het is noodzakelijk dat chauffeurs direct kunnen opladen wanneer daar behoefte aan is, om daarna hun route kunnen vervolgen. Indien er gewacht moet worden op een laadplek komt de dienstverlening in gevaar. Daarom is het noodzakelijk dat er altijd direct plaats is om te laden.

Deze argumenten kan het bedrijfsleven dus ook aanvoeren?

Risico’s bij aanbesteding

De aanbesteding voor de levering van 27 wagens vóór 1 januari 2025 is op dit moment in de eindfase, de verwachting is dat het proces binnen twee weken is afgerond. Wanneer deze 27 wagens niet vóór 1 januari 2025 op kenteken worden gezegd kunnen deze niet onder de landelijke overgangsregeling vallen en houdt de gemeente zich dus niet aan de regels voor de emissievrije zone die dan gaan gelden. Over wat dat betekent zegt de wethouder in de brief niets.

Elke week vertraging die nu wordt opgelopen bij de aanbesteding brengt risico’s met zich mee voor de levertijd en daarmee het benodigd aantal voertuigen binnen de ring A10. Daar komt bij dat we nu al veel uitval zien van wagens die aan vervanging toe zijn, schrijft de wethouder.

Aanbesteding volgende voertuigen

De fasering naar een uitstootvrij wagenpark is inmiddels versneld, schrijft de wethouder. Binnenkort starten we met de aanbesteding van 45 Zero Emissie voertuigen. De wethouder verwacht dat deze aanbesteding in de eerste helft van 2024 gepubliceerd wordt. De eerste voertuigen zullen dan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 in gebruik worden genomen. Een tweede groep van een vergelijkbaar aantal voertuigen wordt naar verwachting in 2027 en 2028 in gebruik genomen. De laatste groep van ongeveer 50 emissievrije voertuigen zal uiterlijk in de loop van 2029 gaan rijden.

De gemeentelijke ambitie is om deze planning voor zover kan nog verder te versnellen. In het vierde kwartaal van 2023 start de gemeente met de aanbesteding van tijdelijke inhuurvoertuigen. Dit gaat om zowel emissievrije als biobrandstofvoertuigen. Het exacte aantal wordt nog bepaald. De inzet daarbij is om zoveel mogelijk emissievrije voertuigen te huren.

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW