Gemeente Amsterdam heroverweegt aanschaf dieselvoertuigen voor afvalinzameling

De gemeente Amsterdam heroverweegt de aanbesteding van 37 dieselvoertuigen voor afvalinzameling. Bij het opnieuw uitgebreid tegen het licht houden van deze keuze, is het college tot de conclusie gekomen dat het met 27 zogenoemde biodieselvoertuigen toe kan; dat zijn er 10 minder. De eerdere plannen leiden tot commotie en boze reacties.

Hoe is het zo gelopen?

De wethouder belooft dat het gemeentelijk wagenpark aan de kaders van het actieplan en de uitvoeringsagenda voor uitstootvrij rijden voldoen. Uiterlijk 31 december 2029 heeft de gemeente een uitstootvrij wagenpark. Dus niet alleen afvalwagens. Echter, in de aanloop naar de aanbesteding van nieuwe inzamelvoertuigen is gebleken dat deze opgave complex is: “De continuïteit van de bedrijfsvoering (en daarmee de uitvoering van de wettelijke inzameltaak) borgen, in combinatie met de ambitie om zo snel mogelijk de transitie te maken naar uitstootvrij is uitdagend”.

Ook zijn andere voertuigen overwogen. Rijden op waterstof biedt op termijn mogelijk perspectief. Op dit moment zijn inzamelvoertuigen op waterstof niet beschikbaar op de schaal die de gemeente nodig heeft, volgens de wethouder.

Niet duidelijk is wat de wethouder gaat doen als de inzamelvoertuigen niet op tijd geleverd kunnen worden. De levertijden van dieselvoertuigen zijn op dit moment anderhalf jaar. Dat klokje gaat pas lopen als de gemeente heeft besteld.

Aanbesteding huurvoertuigen

Aanvullend op de aanbesteding voor de aanschaf van dieselinzamelvoertuigen wordt er in deze fase ook een aanbesteding uitgevoerd voor inhuurvoertuigen. In deze aanbesteding wordt het mogelijk gemaakt om zowel elektrische inzamelvoertuigen als (bio)diesel inzamelvoertuigen in te kunnen huren. Het huuraanbod van elektrische inzamelvoertuigen schat de wethouder als weinig kansrijk.

Pauzestand voor ondernemers?

De wethouder zegt dat dit een complex en groot transitieproces is waarbij een integrale aanpak onontbeerlijk is. Daarom gaat het college de organisatie van de verduurzaming van het wagenpark steviger neerzetten, en houden ze dit proces en alles wat daar bij nodig is nauwlettend in de gaten.

De uitleg laat inderdaad zien hoe complex elektrificeren is in de praktijk. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Zou de wethouder bij de behandeling van de plannen voor uitstootvrij rijden, na de zomer, pleiten voor een pauzestand bij de zero emissie zones?

Meer problemen bij afval

De directie Afval en Grondstoffen gaat de komende jaren door met de verbeteringen in de bedrijfsvoering. Speciale aandacht daarbij gaat uit naar verbeteringen in datasturing, het planningsproces, vervangingsopgave van containers, mogelijk maken van aanbiedplekken voor GFE-T, verduurzaming van het wagenpark en de aanpak ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim is een hardnekkig probleem gebleken mede door het zware fysieke werk voor de uitvoerende medewerkers van inzameling. Zij ondervinden vaak na jaren van werk fysieke klachten. De directie zal komende jaren de ARBO-veiligheid verbeteren. Onderdeel daarvan is het op termijn stoppen met zakkeninzamling, wat de grootste belasting voor inzamelaars oplevert. Ook investeert de gemeente in veiligheidstrainingen van chauffeurs.

Kan het ook anders?

De brief van de wethouder voelt als dat briefje dat je je ouders laat schrijven omdat je hebt gespijbeld. Wat moet het bedrijfsleven hiermee? Een dubbel gevoel. Is het de wake-up call die we nodig hebben dat 1 januari 2025 dichterbij is dan we denken en we dus vandaag aan de slag moeten? Of is de brief van de wethouder een goede voorbeeldbrief voor het aanvragen van de pauzestand en uitstel?

Helaas zegt de wethouder niets over de toekomst van de inzameling in Amsterdam. Kan het ook anders? Waarom werkt de gemeente bij de inzameling niet meer samen met andere partijen (zijn de voertuigen wel nodig)? Dat initiatief loopt toch al met Green Collective? Hoe past deze aanschaf in het toekomstige afvalinzamelbeleid? Kunnen we niet veel meer over water afvoeren?

Walther Ploos van Amstel.

 

 

1 Comment
  1. Inderdaad niet te verkopen. Ondernemers doen hun best om aan de gestelde eisen te voldoen en de gemeente gaat vrolijk verder dieselen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW