De gemeente Amsterdam beantwoordt raadsadressen steeds vaker te laat of gewoon niet

De gemeente Amsterdam beantwoordt raadsadressen steeds vaker te laat of zelfs gewoon niet. Dit blijkt uit de resultaten van een WOO-verzoek. Symptomatisch voor de manier waarop dit college omgaat met bewoners en ondernemers.

Jaarlijks dienen zo’n 250 betrokken Amsterdammers een raadsadres in. In 2021 werden 20% van de raadsadressen niet of niet op tijd beantwoord, in 2022 was dan 30% en in 2022 maar liefst 38%. In 2022 is zelfs een op de zeven raadsadressen helemaal niet beantwoord (14%). In 2021 was dat een op de twintig raadsadressen (5%). Een analyse van de redenen kon de gemeente niet geven. Het proces is duidelijk niet ‘in control’

Wat is een raadsadres?

Burgers kunnen een brief sturen aan de gemeenteraad, een zogenoemd raadsadres. De brief moet de gemeenteraad altijd beantwoorden. Het streven is om een raadsadres binnen 6 weken na het besluit over de wijze van afhandelen te beantwoorden. Dat gaat dus steeds vaker fout.

Openbaar maken antwoorden

Antwoorden op de raadsadressen worden ook niet altijd meer openbaar gemaakt. Binnengekomen raadadressen worden gepubliceerd op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende raadsvergadering. Tijdens die raadsvergadering wordt besloten over he afdoeningsvoorstel en over de publicatie. Raadsleden weten dus vaak niet of een raadsadres is beantwoord of hoe het raadsadres is beantwoord.

Positie burger versterken

De gemeente zegt bij de beantwoording van de WOO momenteel bezig te zijn met meerdere acties om de positie van de burger te versterken en het besluitvormingsproces te versterken. De WOO schrijft voor dat de agenda’s en besluitenlijsten van collegevergaderingen actief openbaar aangeboden moeten worden.

Amsterdam heeft hogere ambities dan de wet voorschrijft, meldt de beantwoording van de WOO. De gemeente is nu bezig om mogelijk te maken dat ook de onderliggende (openbare) vergaderstukken actief openbaar aangeboden worden via de website Open Amsterdam. We wachten af.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW