Groen Links gooit Keizer Voetganger opnieuw voor de bus

GroenLinks gooit Keizer Voetganger voor de bus met een stem voor meer deelvervoer op de Amsterdamse stoepen zonder harde afspraken met de aanbieders. GroenLinks volgt de wethouder die onomwonden stelt: “Met het nieuwe kader ‘Ruimte voor de voetganger’ als uitgangspunt zou het vrijwel onmogelijk zijn om in de binnenstad van Amsterdam deelscooters aan te bieden buiten enkele parkeervakken. Het college maakt de afweging om hierbij vooralsnog de transitie naar deelvervoer voorop te stellen”. De kritiek van GroenLinks in Parool en op AT5 was dus enkel voor de bühne.

Het is de tweede keer in korte tijd dat GroenLinks Keizer Voetganger voor de bus gooit. Onlangs stemde GroenLinks nog in met het betekenisloze beleidskader ‘ruimte voor de voetganger’ dat juist minder ruimte voor de voetganger maakt. In situaties waarin op dit moment nog meer vrije doorloopruimte is dan 1,50 meter, kan deze de komende jaren worden ‘opgevuld’ tot 1,50 meter met dit soort objecten. Voetgangers eindigen dus daadwerkelijk met de restcentimeters. Er komt geen visie op de toekomst van de voetgangers in Amsterdam en het in 2015 beloofde plusnet voetgangers. En er komt geen apart meerjarenplan voor voetgangers. De haan kraaide twee keer.

Na het Keizer Voetganger initiatief van GroenLinks in 2009 is de voetganger in Amsterdam na bijna 15 jaar geen stap verder. “Bijna iedere Amsterdammer is elk dag een voetganger. Toch is de wandelende weggebruiker nog vaak het kind van de rekening in de openbare ruimte. Dat moet dringend veranderen”, riep GroenLinks trots in 2009. De voetganger gaat er in 2023 geen stap op vooruit in het Amsterdamse inclusieve mobiliteitsbeleid. De coalitie doet daarmee wat ze in het coalitie-akkoord heeft beloofd: niets.

In het najaar bespreekt de gemeenteraad eindelijk het nieuwe horeca- en terrasbeleid. Ik voorspel alvast dat dan GroenLinks opnieuw Keizer Voetganger voor de bus gooit. Zijn ze misschien te druk met autootjepesten? En te weinig met de gezonde toekomst van de Amsterdammers? De haan kraait straks drie keer!

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW