De nieuwe kleren van de Amsterdamse Keizer Voetganger

De Amsterdamse gemeenteraad liet gisteren wethouder van der Horst wegkomen met het beleidskader ‘ruimte voor de voetganger’ dat na ruim twee jaar vertraging voor besluitvorming klaar ligt.

Er waren een paar lastige vragen van SP en GroenLinks en kritische insprekers van de Voetgangersvereniging, Fietsersbond en Cliëntenbelang. Met hun suggesties deed de wethouder niets.

Er komt voorlopig geen plusnet voetgangers

De wethouder bleef achter het zielloze beleidkader staan. Er is geen geld voor een verdere aanpak, het is niet juridisch verplichtend (het is geen norm), er komt geen uitvoeringsagenda, geen handhaving, geen prioriteit en stadsdelen mogen pragmatisch en creatief zelf aan de slag. Deelscooters, fietsen en horecaterrassen blijven op de stoep waar ze nu staan. En er komt voorlopig geen visie op de toekomst van de voetgangers in Amsterdam en het al in 2015 beloofde plusnet voetgangers en er komt geen apart meerjarenplan voor voetgangers.

De Voetganger Keizer – meer ruimte voor de Amsterdamse tweevoeter

Na het Keizer Voetganger initiatief van GroenLinks in 2009 is de voetganger in Amsterdam na bijna 15 jaar geen stap verder gekomen. De gemeenteraad steunde dit initiatiefvoorstel van GroenLinks: “Bijna iedere Amsterdammer is elk dag een voetganger. Toch is de wandelende weggebruiker nog vaak het kind van de rekening in de openbare ruimte. Dat moet dringend veranderen”, meende GroenLinks in 2009.

De voetganger gaat er geen stap op vooruit in het Amsterdamse mobiliteitsbeleid. De coalitie doet daarmee wat ze in het coalitie-akkoord heeft beloofd: niets. Met het beleidskader als de nieuwe kleren van keizer voetganger. Enfin, het corvee is achter de rug… Amsterdam is voorlopig niet die inspirerende 15-minuten stad.

Walther Ploos van Amstel.

 

Update 3 juli 2023:

De gemeenteraad is een klein beetje morrend akkoord gegaan. Er waren een paar kritische vragen van SP Amsterdam, GroenLinks en CDA, maar de relevantie moties werden allemaal weg gestemd.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW