Tweede Kamer wil meer ontheffingen voor zware vrachtwagens in zero emissie zones

De Tweede Kamer wil dat er ontheffingen komen voor ondernemers die vanwege een ‘zwaarwegende reden’ geen zero-emissievoertuigen kunnen kopen. Daartoe heeft de Tweede Kamer gisteren een motie aangenomen.

De motie kwam van het kamerlid Haga. Hij stelt dat dat er tussen 2025 en 2030 in veel Nederlandse gemeenten emissievrije zones worden ingevoerd en dat dit nadelige gevolgen heeft voor het bedrijfsleven, omdat:

  • ondernemers steden niet meer in kunnen;
  • het vervangen van bedrijfsvoertuigen (te) grote investeringen zal vergen van ondernemers;
  • er te weinig oplaadpunten zijn waar ondernemers hun broodnodige wagenpark kunnen opladen.

Het BVNL-Kamerlid diende de motie in om ondernemers te helpen bij de invoering van emissievrije zones. “We moeten ondernemers niet duperen. Je kunt als overheid wel een droomwereld creëren, maar als daarbij de randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld, moet je er zeker nog niet aan beginnen.”

De uitzonderingsmogelijkheden voor zero-emissiezones liggen al langer op tafel. Zo houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er rekening mee dat bepaalde categorieën ook na 2030 toegang tot zero-emissiezones houden.

In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2024 twee evaluatiemomenten te houden waarin beoordeeld wordt of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en indien nodig worden deze aangepast. Daarin is afgesproken dat het ministerie van IenW samen met partijen een evaluatieplan (stads)logistiek opstelt. In 2024 zal worden geëvalueerd of de wereldwijde productie van zero-emissie bestelauto’s voldoende is voor de Nederlandse markt om redelijkerwijs te kunnen voorzien in de behoefte. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassing van het beleid. De betrokken partijen voeren het plan vervolgens uit.

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW