Ook BOVAG wil geen verder uitstel zero-emissie zones

Op 15 mei praat de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek over zero emissie zones. Deelnemers zijn VNG, BOVAG, RAI Vereniging, Natuur en MilieuTransport en Logistiek Nederland TLN, Stichting ONL voor ondernemers, MKB Nederland, Centrale vereniging ambulante handel, Kappa Koeriers en Ondernemersvereniging Citycentrum Zwolle. VNG gaf eerder al aan geen verder uitstel van de zero-emissie zones te willen.

BOVAG vertegenwoordigt als brancheverenging ondernemers in de mobiliteitssector. In hun position paper schrijft BOVAG dat bedrijven investeringen vaak jaren vooruit doen. Steeds veranderend beleid maakt dat ondernemers huiverig zijn om de benodigde investeringen in schone voertuigen te doen. Als ze wél hebben geïnvesteerd, blijkt dat achteraf soms door veranderend beleid in hun nadeel. Daarnaast is geharmoniseerde regelgeving nodig voor draagvlak én draagt het bij aan het tijdig, eenvoudig en toegankelijk bekendmaken van de geldende uitzonderingen en ontheffingen bij alle betrokkenen. Ondernemers die landelijk opereren zien anders door de bomen het bos niet meer.

BOVAG roept op om vast te houden aan de huidige afspraken van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek rondom invoering en uitbreiding van de zero-emissiezones en de huidige vrijstellingen en ontheffingen voor voertuigen. Voeg geen nieuwe algemene ontheffingen of uitzonderingen toe. BOVAG roept ook op om te kiezen voor centraal beleid voor alle gemeenten en voorkom lokale verschillen. Dat wil zeggen dat alle gemeenten dezelfde spelregels hanteren, alle ontheffingen en vrijstellingen via het centraal loket verlopen en dat de landelijke overheid hier streng op toe ziet na de introductiedatum van 1 januari 2025.

Daarnaast roept de BOVAG overheden op om zelf het goede voorbeeld te geven en de eigen wagenparken ook op tijd te verduurzamen en bij aanbestedingen en opdrachten emissievrije voertuigen te verlangen.

De BOVAG heeft zorgen over de laadinfrastructuur en pleit ervoor de hardheidsclausule uit te breiden naar een gebrek aan adequate laadinfrastructuur. Ondernemers die door netcongestie, niet-geschikte laadplekken of een gebrek aan netcapaciteit hun ZE-voertuigen niet kunnen laden (passend bij hun bedrijfsvoering) hebben recht op een ontheffing. En vraagt om bedrijven te ondersteunen bij het nemen van mitigerende maatregelen.

Om te zorgen dat iedereen de transitie naar duurzame mobiliteit kan maken is het belangrijk dat het ook financieel binnen ieders bereik is. Het is goed dat voor ondernemers voor wie dat nog niet direct mogelijk is ontheffingsmogelijkheden zijn, maar het zou natuurlijk nog beter zijn als het ook voor mkb’ers door middel van subsidie mogelijk wordt gemaakt om deze dure maar noodzakelijke overstap te maken. Daarvoor zegt BOVAG dat de de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) langer door moet gaan.

BOVAG wil dat er vooruitlopend op de herziening van de vierde Europese rijbewijsrichtlijn, een structurele oplossing voor (nieuwe) elektrische bestelauto’s die vanwege hun zware batterijpakket nu als vrachtwagen worden geclassificeerd. In het huidige wagenpark gaat dit om bijna duizend voertuigen. Ook de nieuwverkoop van dit zware segment bestelauto’s staat onder druk omdat ondernemers niet weten hoe dit gaat uitpakken voor nieuw aan te schaffen voertuigen.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW