De rol van de autoverkoper in de keten verandert

Een nieuwe in 2030, uitgevoerd in nauwe samenwerking met KPMG, voorziet de opkomst van superretailers, van met name autofabrikanten en grote leasemaatschappijen. De aanpassing van het distributiemodel is het gevolg van verschillende ontwikkelingen, waarbij elektrificering, digitalisering en COVID-19 dé game changers zijn geweest

Superretailers

Die superretailers doen een stap naar voren in de keten, hebben direct contact met de eindklant en zullen in toenemende mate de automotive retail regisseren. Van nieuwverkoop, lease en occasionhandel tot reparatie en onderhoud. Met bijbehorende eisen aan hun toeleveranciers.

Dealers worden geconfronteerd met nieuwe distributiemodellen en in die beweging steeds vaker agent. Onafhankelijke autobedrijven verliezen daardoor een deel van hun (particuliere) klanten. Wie nú inzet op professionele, efficiënte bedrijfsvoering krijgt daar de superretailer als – sterk sturende – klant voor terug.

Marktveranderingen

Het BOVAG-onderzoek ‘Automotive retail in 2030’ voorziet de volgende marktbewegingen:

  • In totaal krimpt de bruto omzet van de autoretail met 14% tot aan 2030; 40% van de nieuwverkoop is in de toekomst direct van fabrikant direct naar eindklant.
  • Verkoop van nieuwe auto’s groeit naar 590.000 in 2030 (480.000 personenauto’s en 110.000 bestelwagens), maar de bruto omzet in deze markt krimpt voor autodealers door nieuwe distributievormen met 36%. Er ontstaat een overcapaciteit van 45%, uitgedrukt in vestigingen.
  • Ondanks groei van het verkoopvolume krimpt de occasionmarkt voor autobedrijven licht, vooral door normaliserende marges en fabrikanten die, weliswaar eerst nog beperkt, zelf occasions gaan verkopen via eigen platforms.
  • De leasemarkt zal in volume groeien, deels door grotere populariteit en door groei occasionlease (op elektrische voertuigen). Het aandeel van de retail in de leasemarkt krimpt met 2%, vooral door consolidatie en toenemende concurrentie.
  • Hoewel het aantal contactmomenten door de groei van het wagenpark zal stijgen, krimpt de aftersales-omzet (reparatie en onderhoud) voor retail met 11% met een verwachte overcapaciteit van 36% aan vestigingen/werkplaatsen, vooral door lage marges op elektrische voertuigen.
  • Schadeherstel neemt af in volume van werkzaamheden en krimpt voor retail met 15% door dalend schadevolume (tegen iets hogere prijs). Dit leidt tot een overcapaciteit van 25%.

Wat betekent dit voor dealers?

Dealers worden geconfronteerd met nieuwe distributiemodellen en bijbehorende contracten. Met verschuiving van verkoop naar de fabrikant als gevolg, waardoor dealernetwerken verder krimpen.

Occasionverkoop wordt nog belangrijker voor dealers, evenals de aftersales, waar een verdere efficiencyslag noodzakelijk is en er meer verwevenheid met de activiteiten van het universele kanaal ontstaat. Het aantal dealerbedrijven met een eigen leasemaatschappij zal sterk afnemen. De heel grote dealerholdings kunnen als gevolg van hun omvang en samenstel van activiteiten ook superretailer worden.

Wat betekent dit voor onafhankelijke autobedrijven?

Er komt meer concurrentie in occasionhandel, met nog meer focus op online. De overcapaciteit aan werkplaatsen loopt op naar een derde. Reparatie en onderhoud worden veel vaker gestuurd door de superretailer. Meedoen betekent voldoen aan de eisen van de nieuwe klant, de superretailer: professionalisering, efficiëntie, kennis en landelijke dekking. Er zal wel een rol blijven voor de local hero, maar kleiner dan in het verleden.

Bron: BOVAG

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW