Belgische Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vraagt gecoördineerd beleid voor duurzame e-commercelogistiek

De Belgische Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) pleit voor gecoördineerd beleid voor een duurzame e-commercelogistiek.

Om vorm te geven aan een duurzame e-commercelogistiek en last mile moeten de verschillende overheidsniveaus in Belgie gebruik maken van drie instrumentengroepen die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden ingezet. De drie speerpunten zijn:

  • de verduurzaming van de transportmodialiteiten voor thuisleveringen en retours via onder meer cargobikes, fietskoeriers en elektrische voertuigen;
  • de optimalisatie van de leveringen en retours door samenwerking en bundeling van de logistieke stromen;
  • en de verschuiving van in het bijzonder de retours naar lockers of verzamelpunten.

Om de consument te sensibiliseren om duurzame leveringskeuzes te maken, worden deze instrumentengroepen idealiter gecombineerd met een transparantiebevorderende campagne, met bijvoorbeeld een webtool (zoals Thuiswinkel.org die in Nederland biedt).

Een breed gestructureerd overleg met alle belanghebbenden en met de verschillende beleidsniveaus is nodig om de concrete beleidshefbomen te identificeren die invulling zullen geven aan elke instrumentenmix. Voor een succesvolle implementatie van deze hefbomen is een samenwerking tussen Europa, de federale en gewestelijke overheden en de betrokken bedrijfsactoren onontbeerlijk.

Jammer genoeg levert het onderliggende rapport geen kwantitatieve onderbouwing van de problemen die moeten worden opgelost en kijkt het rapport niet naar de verschillende segmenten in ecommerce.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW