Leiden deelauto’s tot minder autobezit? Dat is nog maar de vraag

Door woningbouw in stedelijke gebieden is het belang van het invullen van de beschikbare ruimte in binnenstedelijk gelegen gebieden toegenomen. De ambities op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid en klimaatadaptatie zijn groot, evenals de claims die daaruit volgen voor de openbare ruimte. Een van die claims is het parkeren van de auto in de nabijheid van de woning.

Autobezit of delen van mobiliteit?

Vanwege de toegenomen ruimteclaim voor woningbouw, zijn ontwikkelaars en gemeenten op zoek naar maatregelen die de parkeerbehoefte en daarmee de vraag naar parkeerplaatsen zouden kunnen verminderen. Een van deze maatregelen betreft de inzet van (elektrische) deelvoertuigen. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van de inzet van deelauto’s (of andere vormen van deelvervoer) op de vraag naar parkeerplaatsen in de woonomgeving. CROW deed er onderzoek naar.

De belangrijkste conclusie is dat bij een optimaal aanbod een hoog percentage (gemiddeld 70%) van de doelgroep bereid is te verhuizen zonder een eigen auto mee te nemen naar de nieuwe woning. Die optimale situatie vergt dan wel dat alle alternatieven goed op orde zijn; niet alleen het openbaar vervoer en de fiets of scooter, maar juist ook de deelauto.

Hoogwaardig aanbod

Het is juist het aanbod van deelmobiliteit die het meeste verschil maakt voor het opgeven van de eigen auto. Dat aanbod moet hoogwaardig zijn én betaalbaar. Hoogwaardig betekent onder andere dichtbij, hoge mate van beschikbaarheid en diversiteit in deelvoertuigen. Deze hoogwaardigheid bieden in combinatie met betaalbaarheid is bij veel ontwikkelingen een niet-eenvoudige opgave, die mogelijk alleen kan worden ingevuld als gemeente, ontwikkelaar(s) en aanbieders van deelmobiliteit de handen ineen slaan.

Het onderzoek laat ook zien dat de hoge bereidheid om geen eigen auto mee te nemen verdwijnt als de condities minder worden. Alleen enkele deelauto’s bij een wooncomplex aanbieden is niet genoeg en zal daarom maar beperkt effect hebben op het autobezit.

Nog een lange weg te gaan

Op de vraag ‘Hoe groot schat u de kans in dat u zelf binnen nu en een jaar gebruik gaat maken van een deelauto (als bestuurder of passagier)?’ antwoordt 83% klein tot zeer klein. Bij een optimaal aanbod aan deelmobiliteit is de bereidheid om de auto weg te doen of niet aan te schaffen onder hoog opgeleiden 25% hoger dan anders opgeleiden (77% versus 52%).

Leiden deelauto’s tot minder autobezit? Dat is nog maar de vraag… maar, het perspectief is zeker wenkend. Initiatieven waarbij mensen laagdrempelig de gelegenheid krijgen om ervaring op te doen met deelauto’s zijn nuttig.

Bron: CROW

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW