TLN over stadslogistiek bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 wil Transport en Logistiek Nederland de politieke partijen informeren over het de benodigde inzet voor een bedrijvige, slimme, schone en bereikbare stad; stadsdistributie, arbeidsmarkt en zero-emissie transport. Het motto van het gemeentemanifest van TLN is: iedereen doet mee in de schone, slimme en bereikbare stad.

Arbeidsmarkt

Op de middellange termijn is er sprake van een geringe groei van het arbeidsaanbod in Nederland. Het is daarom belangrijk dat ieder arbeidspotentieel wordt benut. Voor de coronacrisis was het voor werkgevers in de sector transport en logistiek lastig om vacatures (snel) te vervullen. Als de economie aantrekt zijn er extra veel mensen in de sector nodig.

Dit is voor gemeenten een kans om mensen aan werk te helpen die nu aan de zijlijn staan. Een goed ondernemersklimaat is onmisbaar voor uw gemeente. Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is juist in deze tijd belangrijker dan ooit.

De schone stad

De logistieke sector gaat bestaande vrachtauto’s op termijn vervangen voor emissievrije alternatieven. Vooralsnog zijn deze emissievrije alternatieven niet op grote schaal voorhanden. Wel vinden er experimenten plaats met vervoerders en verladers.

Om verantwoord te kunnen investeren in emissievrije alternatieven, heeft de sector behoefte aan duidelijkheid, stimuleringsmaatregelen, een betrouwbare afzetmarkt en stadslogistieke hubs.

De slimme stad

De sector investeert in ICT-systemen en samenwerkingen om logistieke processen te optimaliseren. Ook kunnen vrachtauto’s worden uitgerust met apparatuur die data-uitwisseling met verkeersregelinstallaties mogelijk maakt. Door het delen van publieke en private data kan de logistiek in de stad nog efficiënter en veiliger plaatsvinden met voordelen voor de inwoners, winkeliers, transporteurs en gemeenten.

De bereikbare stad

Ruimte en infrastructuur zijn schaars in het stedelijk gebied. Goede regionale afstemming over woningbouw en bedrijvenlocaties, slim en flexibel ruimtegebruik en investeringen in het onderhoud van de infrastructuur zijn daarom belangrijk.

Breng bij woningbouwplannen ook de nieuwe goederenstromen in beeld. Faciliteer het goederenvervoer met duidelijke logistieke routes, (flexibele) laad- en losplekken in woonwijken, multifunctionele pick-up points in leegstaande winkelpanden en pakketkluizen in woontorens.

Verkeersdeelnemers moeten daarnaast zo veilig mogelijk kunnen deelnemen aan het verkeer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben daarom samen het lesprogramma ‘Veilig op Weg’ voor scholieren ontwikkeld om de verkeersveiligheid te vergroten.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW