IPCC: klimaatverandering gaat nog sneller dan we dachten

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich voorbereiden voor fors grotere weersextremen, voedseltekorten en grote maatschappelijke ontwrichting. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Daarin wordt geschetst dat de opwarming van de de aarde nog steeds veel hoger kan uitpakken dan de in Parijs afgesproken 1,5 graden Celsius.

Het rapport van de IPCC maakt nog eens opnieuw duidelijk dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2, stikstof en methaan) sterk moeten verminderen.

De onderzoekers van het VN-klimaatpanel IPCC geven in hun rapport vijf mogelijke scenario’s voor het klimaat. In het meest optimistische scenario warmt de aarde 1,5 graden op, in het doemscenario is dit over tachtig jaar al 5,7 graden.

Het beste scenario is volgens de onderzoekers alleen te halen als er in 2050 netto geen CO2-uitstoot meer is. Dit is het enige toekomstbeeld waarin de doelen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald.

Voor de logistiek en transportsector (met 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot) heeft het IPCC-rapport maar een boodschap: geen CO2-uitstoot meer in 2050. Dat gaan alle bedrijven merken; groot en klein.

 

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW