Evofenedex over logistiek en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Begin deze week heeft evofenedex het document ‘Belangen in balans’ gestuurd aan de grootste partijen in 26 Nederlandse gemeenten. Met dit aanbod kunnen programmacommissies hun voordeel doen bij het schrijven van de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Thema’s

Als ondernemersvereniging geeft evofenedex in ‘Belangen in balans‘ aan hoe ze samen met gemeenten willen werken aan een sterk, duurzaam en efficiënt systeem van handel en logistiek.

De thema’s zijn:

  1. Goede, veilige en efficiënte logistiek in en rond steden 
  2. Een groter wordend uitstootvrij wagenpark 
  3. Een grotere inzet van spoor en binnenvaart 
  4. Eenduidige digitale logistieke data 
  5. Een structureel, duurzaam en robuust arbeidsaanbod in de logistiek 

Gemeentelijke verkeersdata efficiënt ontsluiten 

In 2017 hebben het ministerie van I&W en Simacan hun zogenaamde Open Trip Model overgedragen aan de Stichting Uniforme Transport Code. Het Open Trip Model is een datadeeltoepassing voor de online uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data, zoals milieuzones, venstertijden etc.

Het model wordt inmiddels niet alleen steeds meer omarmd door het bedrijfsleven, maar ook vanuit initiatieven voor Carbon Foot Printing en onderzoeksprojecten vanuit RWS, CBS en overheden. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW