Brede coalitie van overheden en bedrijven verkent hyperloop voor goederenvervoer

Een brede coalitie van bedrijven, overheden en netwerkorganisatiese onderzoekt de randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant. De pilotroute is een eerste stap voor de ontwikkeling van een Europees emissieloos hyperloopnetwerk.

Het doel is het samen onderzoeken van logistieke oplossingen voor en tussen stedelijke gebieden elders in Europa. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen. Hiermee wordt de weg geëffend voor investeringen in de hyperloopinfrastructuur.

Gamechanger

De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering te vergroten met minder congestie en CO2-emissies.

Walther Ploos van Amstel, lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een ‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen”.

De eerste commerciële hyperloop toepassing

Het actief betrekken van publieke en private partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP). Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht.

Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste goederenroutes is een eerste stap. Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem, vanzelfsprekend brengt een hyperloop-systeem voor vracht  minder veiligheidsvraagstukken met zich mee.

De cargo-hyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem, en zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die binnen het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing.

Een cargo-hyperloop kan grote voordelen bieden voor de versnetwerken, zoals de groente-, fruit- en sierteelt, die een belangrijk deel van de Nederlandse export beslaan. Rik Roeske, projectleider van de cargo-hyperloop, vertelt: “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit, waarmee we straks in staat zijn om vaker, verser en vlugger te leveren tegen een lager tarief. We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen. Omdat het systeem autonoom en integraal opereert, kan de capaciteit met platooning snel en eenvoudig worden bijgestuurd. Dat geldt vanzelfsprekend niet enkel voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en farma wereldwijd, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk”.

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek richt zich op de productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerk en de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie en loopt tot medio 2022.

Partijen die deelnemen zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT (Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group en TLN.

Foto: Cargoloop

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW