Buitenlandse vrachtwagens hebben vooralsnog vrij spel in zero-emissie zones

Nieuwsblad Transport meldt dat buitenlandse vrachtwagens in zero-emissie zones vooralsnog vrij spel hebben. Camera’s die het leeuwendeel van de handhaving doen, hebben geen grip op kentekens van over de grens.

Berco Verhoek, adviseur mobiliteit bij de gemeente Rotterdam zegt tegen NT: ‘Technisch gezien kan de RDW buitenlandse voertuiggegevens opvragen, maar er is geen juridische basis om die daadwerkelijk te verstrekken. Daar zijn geen afspraken over tussen Nederland en andere landen. En er is ook geen Europese richtlijn die die uitwisseling verplicht.’

Om toch te handhaven, besloot de gemeente Rotterdam eerder bij de controle op de milieuzones, buitengewone opsporingsambtenaren in te zetten. Maar, de ervaringen hiermee waren niet positief. Op de vraag of de politie ook bij de zero-emissiezones in binnensteden mee gaat helpen met de handhaving, laat een woordvoerder van de eenheid Rotterdam weten dat de politie hier geen rol in heeft. Gemeenten, die de handhaving van de zones op zich nemen, houden overigens niets over van de geïnde boetes voor milieuovertredingen.

Voor transportorganisaties is een gelijk speelveld belangrijk. ‘Meten met gelijke maten is van groot belang voor ondernemers en voor TLN en de Nederlandse overheid. Buitenlandse kentekens moeten net als Nederlandse straks gehandhaafd kunnen worden in ZE-zones’, laat Vincent Triest, woordvoerder bij TLN weten in NT.

Er zijn internationale afspraken nodig over het uitwisselen van voertuiggegevens. Nederland voert in Brussel gesprekken over de zero-emissiezones met de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Voor de korte termijn is vooral van belang dat het met de buurlanden wordt geregeld, omdat die naar verwachting meer dan andere lidstaten redenen hebben om in de zero emissie zones te komen.

Bron: Nieuwsblad Transport

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW