City Logistics Innovation Campus geeft stadslogistiek in MRA de ruimte

De Metropoolregio Amsterdam krijgt de eerste Europese campus voor innovatie in de stadslogistiek; de City Logistics Innovation Campus (CLIC). Stadslogistiek is een van de grote uitdagingen om de leefbaarheid in steden te verbeteren door minder uitstoot, minder geluidsoverlast, minder voertuigbewegingen door het bundelen van goederenstromen, snellere bezorging en minder opstoppingen.

Slimme en gezonde stadslogistiek vraagt om ruimte in de directe omgeving van steden. Het kabinet stelt in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor om in te zetten op stadshubs. De circulaire economie werkt met nieuwe logistieke concepten. Aan de randen van de steden verwerken collectie- en distributiecentra nieuwe en gebruikte goederen en stoffen, wat het vrachtverkeer in de (binnen)steden vermindert. Zowel de traditionele detailhandel als webwinkels maken hier gebruik van. Stadshubs rond de steden moeten ecosystemen worden waarin bedrijven, overheid en onderzoekers samen nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en in de praktijk van de stad testen en verbeteren.

Leefbaarheid steden verbeteren

De noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek groeit. Klanten stellen steeds hogere eisen aan bezorgsnelheid, prijs, tijdstip, locatie en duurzaamheid. Daarvoor is ruimte aan de rand van de stad nodig.
In de MRA lopen meerdere grootschalige initiatieven om stadslogistiek meer ruimte te geven zoals Amsterdam Logistics Cityhub in Westpoort en Woodencity/stARTwell in Amsterdam Zuidoost en nu dan ook CLIC. CLIC zal gerealiseerd worden op 120.000 vierkante meter aan de rand van Amsterdam, midden in de MRA, op bedrijventerrein Lijndenhof in de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat om een ontwikkeling van ruim 250 miljoen euro.

Innoveren

CLIC wil vernieuwing ondersteunen. Bedrijven uit verschillende sectoren, kennisinstellingen, onderwijs en overheden kunnen er gezamenlijk werken aan projecten.  “We willen met elkaar de toekomst van stadslogistiek gaan vormgeven”, zegt Robert Kreeft, project manager van Somerset Capital Partners en initiatiefnemer van CLIC. “Partijen in de stadslogistieke keten of die anderszins bij innovatie in stadslogistiek betrokken zijn, kunnen zich op CLIC gaan vestigen.”

Onderdeel van CLIC vormt een groen campusterrein met hotelvoorziening. Zowel professionals als omwonenden kunnen elkaar hier ontmoeten en gebruikmaken van verschillende services. Bedrijven en kennisinstellingen vinden een verscheidenheid aan logistieke hubs, bedrijfsruimtes, kantoren, flexibele werkplekken, vergadermogelijkheden, eet-, drink- en slaapfaciliteiten.


Flexibel en op maat

De faciliteiten zijn flexibel in maat, hoogte en inrichting, met een vloeroppervlakte van 500 tot 2000 m2 per unit. Doordat units op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden kan de ruimte meegroeien. De gebouwen zijn modulair en kunnen ruimte bieden aan bijvoorbeeld een werkplaats, voormontage, keuken, testfaciliteiten, showroom of productie.

CLIC wordt de broedplaats en testlocatie van tientallen uiteenlopende organisaties. Van foodbedrijven, technische serviceverleners of bezorgspecialisten, tot eigentijdse platformbedrijven. En van aan de keten gelieerde bedrijven uit diverse sectoren (zoals automobiel, ict, energie of maakindustrie) tot kennis- en onderwijsinstellingen. De realisatie van CLIC is volgens de initiatiefnemers dan ook een reactie op de vraag uit de markt. Dagelijks bevinden zich 25.000 bestelauto’s en 6.000 vrachtauto’s binnen de A10 Ring Amsterdam en dit aantal groeit nog steeds. De steden schreeuwen om oplossingen voor de logistieke problemen.

Groot tekort aan ruimte

Negentig procent van het bestelverkeer komt van buiten de stad en de bedrijven waar dit vandaan komt zitten ook nog eens heel erg verspreid. De bedrijven op CLIC kunnen hun stadslogistieke stromen bundelen. Er ontstaat een tekort aan geschikte ruimte aan de rand van de stad voor de juiste stadslogistiek. Zonder die ruimte kun je niet bundelen of met elektrische voertuigen en vrachtfietsen de stad in. Doe je niks, dan wordt het voor bedrijven onbetaalbaar om in de stad te leveren.

Robert Kreeft: “Stadslogistiek optimaliseren is complex. En er zijn reeds volop goede ontwikkelingen in stadslogistiek maar echt vergaande innovatie kunnen partijen uit verschillende sectoren alleen gezamenlijk bereiken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel en op CLIC kunnen we straks gezamenlijk de puzzel leggen. Daarbij is de MRA de ideale proeftuin: als het hier kan, kan het ook in andere grote steden. Nederland kan hier straks laten zien wat de toekomst van stadslogistiek is aan partijen uit de hele wereld.”

Slimme en gezonde stadslogistiek

Ongeveer dertig Nederlandse steden hebben zich ten doel gesteld in 2025 emissievrije zones in te voeren, terwijl momenteel nog niet één procent van de stadslogistiek emissievrij plaatsvindt. Samen moeten de bedrijven zich richten op de volumes die ertoe doen. Alleen door het bundelen van goederenstromen kan het efficiënter, schoner en blijft het betaalbaar. Minder voertuigen, minder chauffeurs, minder emissie. Daarvoor is ruimte nodig.

Luister het gesprek op BNR hier terug.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW