Nationale Omgevingsvisie: maak ruimte voor stadshubs

Het kabinet stelt in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor om in te zetten op stadshubs. De circulaire economie werkt met nieuwe logistieke concepten. Aan de randen van de steden verwerken collectie- en distributiecentra nieuwe en gebruikte goederen en stoffen, wat het vrachtverkeer in de (binnen)steden vermindert. Zowel de traditionele detailhandel als webwinkels maken hier gebruik van.

Aparte aandacht in de NOVI krijgen bouwhubs. Nieuwe concepten in de bouwlogistiek kunnen transport en ruimtebeslag op de bouwplaats aanzienlijk verminderen. Dit soort hubs vragen om ruimte aan randen van steden. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever eerder, de gebouwde omgeving circulair is. Bij bouwprojecten wordt hergebruik van materialen en van bouw- en sloopafval een vereiste. De MilieuPrestatie eis Gebouwen (MPG) zal richting 2050 stapsgewijs worden aangescherpt. Bij een locatiekeuze voor nieuwe vestigingen van zowel aanbieders als gebruikers van reststoffen en restwarmte is de afname dan wel beschikbaarheid van reststoffen en restwarmte een belangrijk criterium.

Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden wordt vanaf het begin rekening gehouden met de vervoersvraag en nieuwe concepten als autodelen en inzet van vraagafhankelijke, zelfrijdende voertuigen.

1 Comment

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW