Vervoerregio Amsterdam presenteert regionale uitvoeringsagenda logistiek

De Vervoerregio Amsterdam presenteert een regionale uitvoeringsagenda logistiek. Het doel van de uitvoeringsagenda is om met regionaal afgestemde activiteiten de overgang naar duurzame stadslogistiek te ondersteunen en zo een regionale bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Regionaal afgestemde activiteiten

Bestuurslid Gerard Slegers van de Vervoerregio wil graag snel aan de slag met de agenda: “Uitstootvrije stadslogistiek in 2050 is een behoorlijke grote uitdaging in onze overvolle regio. Waar begin je als gemeente en voor welke keuzes sta je dan? Wat moet je als ondernemer doen om je hierop voor te bereiden? Ondernemers werken vaak in een groter gebied, dus logistiek gaat over gemeentegrenzen heen. Het past daarom bij onze rol om hierin het voortouw te nemen. De agenda is een hulpmiddel voor gemeenten en ondernemers weten beter waar zij aan toe zijn. Ze zijn wel zelf aan zet om hier ook echt mee aan de slag te gaan.”

Slegers: “Deze agenda is een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit. Met schone stadslogistiek verminderen we de schadelijke uitstoot van gassen en worden steden gezonder en prettiger om in te wonen en werken. Maar dat gaat niet vanzelf.”

Met een stappenplan en menukaart helpt de Vervoerregio haar gemeenten bij het invoeren van passende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan afstemmen van laad- en lostijden of het belonen van ondernemers die overstappen op elektrische voertuigen. “We willen zorgen dat regels, ontheffingen en privileges in onze regio gelijk zijn en afgestemd zijn met andere regio’s. Voor onze gemeenten en het bedrijfsleven is een gelijk speelveld erg belangrijk. Zeker als straks de zero-emissie zones ingaan in onze regio.”

Duidelijkheid over zero-emissie zones

Vanaf 2025 geldt binnen de ring A10 in Amsterdam een zero-emissie zone. Later volgen ook de binnenstad van Zaanstad en Schiphol. Na een overgangsperiode van een paar jaar mogen daar alleen nog uitstootvrije vrachtauto’s en bestelbusjes rijden.

De Vervoerregio start binnenkort met de regionale afstemming hierover. “Wij stellen als Vervoerregio zelf geen zero-emissie zone in, dat is aan een gemeente. Wij dragen ons steentje bij door het delen van kennis en ervaringen. Juist ook met gemeenten waar geen zero-emissie zones komen. We gaan hen informeren over wat zij kunnen doen aan ondersteunende maatregelen. Ook bieden we onze gemeenten hulp aan bij hun communicatie richting ondernemers. Het is duidelijk dat zij behoefte hebben aan duidelijkheid”, licht Slegers toe.

Ondernemers zijn zelf aan zet

De Vervoerregio verwacht dat ondernemers zelf ook met slimme oplossingen komen, bijvoorbeeld door samen te werken. Zo kan een ondernemer die financieel niet in staat is om over te stappen op elektrisch vervoer zijn goederen via een hub aan de rand van de stad door een andere ondernemer laten bezorgen in de zone, stelt de Vervoerregio.

De Vervoerregio onderzoekt op dit moment welke locaties in onze regio geschikt zijn voor hubs en is daarover in gesprek met gemeenten.

Bron: Vervoerregio Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW