De arbeidsinspectie constateert veel overtredingen in maaltijd- en flitsbezorging

De Nederlandse Arbeidsinspectie constateert relatief veel overtredingen door bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging. De schattingen van het aantal bezorgers verschillen. In 2019 waren dagelijks 20.000 bezorgers op fietsers en scooters, eind 2021 zouden dat er 50.000 zijn waarvan 40.000 maaltijdbezorgers.

De overtredingen betreffen zowel de arbeidsvoorwaarden als arbeidsomstandigheden. Veel voorkomende overtredingen zijn het niet hebben van een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden, verboden kinderarbeid voor 13-, 14- en 15- jarigen, en kinderen die werken op uren dat zij niet mogen werken.

Arbeidsrelaties bij platforms voor maaltijdbezorging en voor personeelsbemiddeling zijn vaak transactioneel vormgegeven met doelbewuste financiële prikkels, daarmee vooral gericht op prestatie en tegenprestatie. De relaties zijn juridisch complex en vergen uitgebreid onderzoek. Sommige platforms vermijden werkgeversverantwoordelijkheid door (schijn)zelfstandigheid. Ze ontwijken zo de verplichtingen uit de arbeidswetten en de verplichte afdracht van sociale premies en belastingen. Bovendien hebben werkenden dan geen recht op doorbetaling van loon bij ziekte en zijn zij niet verzekerd bij onder andere arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Een aantal rechterlijke uitspraken wijst duidelijk uit dat werknemerschap vaak beter past op de werkelijke verhoudingen. Het zijn uitspraken op basis van civiele rechtszaken, die regelmatig ook steunen op onderzoek van de feiten en omstandigheden door de Arbeidsinspectie. Het lijkt erop dat bedrijven zich daarbij niet neerleggen en hun verdienmodel willen voortzetten, onder andere door juridisch door te procederen.

Doorprocederen is een recht, geen verplichting. De Arbeidsinspectie zou liever zien dat bedrijven de arbeidsrelatie meer dan transactioneel maken en verantwoordelijkheid nemen als werkgever voor zowel arbeidsvoorwaarden als arbeidsveiligheid en gezondheid. Daarmee zouden deze bedrijven beter op de toekomst voorbereid zijn, nu de Europese Commissie ook regelgeving met dat doel maakt. In de tussentijd zal de Arbeidsinspectie handhavend optreden op grond van bestaande wet- en regelgeving.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW