De auto is niet meer welkom in steden. Biedt dat kansen voor ondernemers?

Autotoegankelijkheid als privilege is geen vanzelfsprekendheid meer in steden. Binnensteden en woonwijken worden autoluw. Wen er maar aan. Bewoners, bezoekers en ondernemers moet zich daaraan aanpassen. Autoluw is het nieuwe normaal. Biedt dat ook kansen voor ondernemers?

Bijna twee derde van de Amsterdammers is voor minder autoroutes door de stad en meer via de A10, zegt Parool na onderzoek. Daarnaast steunt 65 procent het beleid van het invoeren van 30 kilometer per uur als maximumsnelheid in heel Amsterdam. Het college volgt de Amsterdamse kiezers.

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat inwoners andere dingen belangrijk zijn gaan vinden dan verkeersdoorstroming. De verkeersveiligheid bijvoorbeeld, of de leefbaarheid in de stad. Utrecht, Zwolle, Zutphen, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Amersfoort en andere gemeenten hebben autoluwe plannen voor delen van de stad. Het spreekwoordelijke hek is van de dam. Zelfs de Tweede Kamer en de minister bemoeien zich er nu mee.

Zorgen

Over de Amsterdamse pilot met de knip op de Weesperstraat zeggen ondernemers dat ze grote zorgen hebben over de bereikbaarheid van het centrum van de stad. Ze schrijven het college: “Het ondernemersklimaat staat onder druk. Logistieke partners luiden de noodklok. De situatie rond bevoorrading vanuit onder andere de sectoren bouw en horeca is ernstiger dan uitdagend. De taxibranche zit met handen in het haar”.

Iedereen moet bij de komende autoluwe plannen creatief meedenken over oplossingen die een breed draagvlak hebben en die in de praktijk werken. Die dialoog tussen ondernemers en het college komt er ongetwijfeld, maar dan wel vanuit het nieuwe autoluwe normaal. Samen maken we daar een mooi verhaal van? Ik hoop het.

Kansen

Ik denk dat de autoluwe plannen van veel gemeenten ook kansen bieden voor stadslogistieke ondernemers, taxibedrijven, service- en installatiebedrijven, horeca, retailers en parkeer- en mobiliteitsaanbieders.

Kansen zijn er voor zero-impact stadslogistieke diensten (die zorgen voor bundeling of vervoer over water), schone en veilige ‘on demand’ mobiliteitsdiensten voor bezoekers, werknemers, bewoners en speciale doelgroepen, samenwerking bij facilitaire dienstverlening, mobiliteitshubs, buurthubs, nieuwe bezorgdiensten en een winkel- en horecaaanbod dat de klanten in jouw eigen buurt weer aantrekt. Wie heeft er nog meer suggesties?

Veel stadslogistieke vervoerders rijden niet kriskras door de stad, maar organiseren hun ritten nu al naar buurten. En rijden naar die buurten via de ring. De knippen kunnen dan zelfs in hun voordeel zijn, omdat ze straks sneller (en betrouwbaarder) in de stad kunnen bezorgen. Goed om eens aan te rekenen.

Stel jezelf vandaag al de (tot nu toe voor onmogelijk gehouden) vraag wat er gebeurt als jouw leveranciers, medewerkers en klanten over 5 jaar niet meer met de auto, bestelauto of vrachtwagen de stad in mogen. En, als de klant niet meer met de auto tot aan de deur kan komen. Wat zou je dan vandaag doen om dat te overleven? Als echte ondernemer kijk je vooruit. Niets doen is geen optie.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW