De lessen van symposium Future of Charging

Op 14 oktober vond het symposium Future of Charging in Rotterdam (WTC) plaats op initiatief van NKL met als thema ‘Op weg naar zero emissie stadslogistiek’. De keynotes van Elisabeth Post van Transport Logistiek Nederland TLN en Lucas Willems van DAF bevatten praktijkvoorbeelden die een breed beeld schetsten van de mogelijkheden en de moeilijkheden op weg naar zero emissie stadslogistiek.

De ervaringen van Albert Heijn

Alannah van ’t Hoenderdaal van Albert Heijn deelde de ervaringen bij het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven logistiek. In 2025 verwacht Albert Heijn 75 winkels zero-emissie te bevoorraden en door te groeien naar meer dan 100 winkels in 2030. Om dit te realiseren werkt Albert Heijn aan nieuwe systemen en hightech ‘off-grid’ oplossingen. Of Albert Heijn de eigen ZE-doelstellingen kan realiseren? Ja, maar of dit volledig kan voor alle locaties per 2030 is nog maar de vraag. De oproep van Albert Heijn is een call for action waarbij samenwerking met bijvoorbeeld de netbeheerders en overheden hard nodig zijn. Er is tot nu toe alleen op hoofdlijnen gekeken naar wat er nodig zou kunnen zijn. Maar niemand heeft het totaalplaatje, zeker landelijk niet.

De kennis- en actie-agenda Logistiek

Om goed voorbereid te zijn op de verwachte groei van elektrische bestel- en vrachtvoertuigen is het van belang tijdig te starten met het scheppen van de juiste randvoorwaarden en passende logistieke laadinfrastructuur. Robert van den Hoed, voorzitter van de NAL-werkgroep Logistiek, presenteerde de kennis- en actie-agenda Logistiek. Deze agenda benoemt acties die voor die laadinfrastructuur moeten zorgen, zoals het opstellen van prognoses van laadvraag op bedrijventerreinen en het realiseren van een basisnetwerk van publiek toegankelijke laadpunten voor vrachtverkeer.

Lees de kennis- en actieagenda hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW